ARTIKKELIT
Tasavallan presidentti tapasi Nytkis ry:n hallituksen
Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti 31.8.2010 vastaan Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n hallituksen, jossa Perussuomalaisten naisia edusti hallituksen jäsenenä naisten toiminnanjohtaja Marjo Pihlman.
Presidentin kättelyn ja linnan kuuluisan mehutarjoilun jälkeen keskusteltiin vakavista asioista. Esillä oli muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen kohdistuvat mahdolliset toimet ja toimintaohjelman rahoitus. Naisjärjestöjen yhteinen huoli oli, että kyseinen rahoitus olisi saatava korvamerkittynä hallituksen budjettiesitykseen. Toinen ajankohtainen aihe oli pääosiltaan 1980-luvulla suunnitellun perhevapaajärjestelmän uudistaminen, jota sosiaali- ja terveysministeriö parhaillaan pohtii.

Tasavallan presidentti oli perehtynyt hyvin niin esillä olleisiin aiheisiin kuin myös yleisesti kansalaisten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin, ja iloisesti yllättynyt olin tasavallan presidentin mielipiteistä perhevapaajärjestelmän uudistusehdotuksiin. Ne ovat samansuuntaisia Perussuomalaisten esittämien kannanottojen kanssa.

Me Perussuomalaiset olemme puoluetta kuultaessa hieman täydentäneet 6+6+6 hoitovapaajärjestelmäehdotusta, joka ehdotus sinänsä on hyvä pohja uudistukselle. Perussuomalaiset rp:n ja sen eduskuntaryhmän kanta on, että ei edes lailla pakottamalla voida taata lapselle hyvää hoitajaa, vaan mahdollistamalla vaihtoehtoja, joista perheet itse päättävät. Lapsi ja hänen perheensä ovat aina etusijalla!

Perussuomalaiset rp:n ja sen eduskuntaryhmän kanta suunnitteilla olevaan vanhempainvapaajärjestelmään:

Puolue ja eduskuntaryhmä toimittivat kantansa Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista pohtivalle toimikunnalle alkukesästä 2010. Samalla ehdotimme muutamia parannuksia, jotka osaltaan mielestämme parantaisivat tasa-arvoa naisten ja miesten välillä.
 
Perussuomalaisten esittämä kanta STM:n vanhempainvapaajärjestelmän uudistamistoimikunnalle koskien myös 6+6+6 mallia

- Kannatamme periaatteessa 6+6+6 mallia lapselle mahdollisuutena tulla hoidetuksi kotona jommankumman vanhemman hoitamana. Pidämme suotavana ja tärkeänä niin lapsen kuin perheenkin kannalta, että isät käyttävät heille nimetyn vapaan, mutta sen tulee mielestämme olla mahdollisuus, ei pakote. Pidämme tärkeänä, että perheen valintamahdollisuus säilyy, eikä lainsäädännöllä lyhennetä lapsen oikeutta olla oman vanhempansa hoidossa kotona. Lapsen kannalta mahdollisuus olla kotihoidossa pitempään on olennaisempaa kuin isän oikeus tai äidin urakehitys tässä kohdassa. Haluamme kannustaa isiä käyttämään vanhempainvapaansa, mutta pidämme tärkeänä perheen itsemääräämisoikeutta ja joustavuutta isäkuukausien määrittämisessä.

- Tulevissa hallitusneuvotteluissa tulee nostaa yhdeksi painopistealueeksi mahdollisuus lapsen hoitoon ja kasvattamiseen kotona siten, että tämä työ kerryttää eläkettä. Mielestämme tämä työ on arvokasta ja vaikuttaa tuleviin yhteiskunnan rakenteisiin.

- Pidämme tärkeänä jo tehtyjä uudistuksia tai suunnitelmia tasa-arvon lisääntymiseksi ja naisen aseman parantamista työmarkkinoilla muun muassa tasaamalla sekä naisten että miesten työnantajille perhevapaista aiheutuvia kustannuksia. Edellytämme, että työhön palaaminen vanhempainvapaan jälkeen turvataan.


Marjo Pihlman
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Naiset

Julkaistu 16.09.2010 klo 08:21