ARTIKKELIT
Perussuomalaisten näkemys ruotsin kielestä
Julkisuudessa esiintyy ajoittain arveluja ja pohdintoja siitä, mitkä ovat Perussuomalaisten tavoitteet ruotsin kielen suhteen Suomessa. Eräiden mielestä kyse olisi niin sanotun pakkoruotsin poistamisesta kouluista, toisten mielestä tavoitteenamme olisi koko ruotsin kielen ja sen puhujien suoranaisesta hävittämisestä Suomesta.
Kerron mistä on kyse. Perussuomalaiset eivät syrji suomenruotsalaisia. Tavoitteenamme on vain yksinkertaisesti poistaa pakkoruotsi kouluista ja tehdä ruotsin kielen opiskelusta vapaaehtoista.

Peruskoulu-uudistuksen aikoihin 1970-luvulla, lähes 40 vuotta sitten, Ruotsi maana ja ruotsin kieli olivat Suomelle huomattavasti merkittävämpiä kuin ne nykyään ovat. Ruotsi oli monille suomenkielisille ainut ulkomaa, jossa he pääsivät koskaan käymään turisteina tai liikemiehinä. Nykyään suomalaiset matkustavat kaikkialla maailmassa samoilla asioilla.

Nykymaailma vaatii jokaista kansakuntaa mukautumaan, myös opiskeltavien kielten osalta. Ruotsin kielen opiskelun pakollisuus ei ole näkemyksemme mukaan nykyaikaa. Itse asiassa ruotsin kielen pakollisuus tekee vain vahinkoa ruotsin kielelle sekä luo kielipoliittisia ristiriitoja suomenruotsalaisten ja suomenkielisen enemmistön välille.

Yhä useampi suomalainen käyttää Ruotsissa englantia. Eivät ruotsalaiset näytä asiasta pahastuvan. Nuortemme mukaan on yhä yleisempää, että ruotsalainen nuori yllättyy kuullessaan, että suomalaisissa kouluissa on pakko opiskella ruotsin kieltä. Ruotsalaisnuorten on vaikea ymmärtää miksi itsenäinen Suomi, joka ei ole ollut osa Ruotsin valtakuntaa 200 vuoteen ja jossa puhutaan suomea, ikään kuin takertuu menneeseen kielipolitiikassaan. Myöskään Perussuomalaiset ja suurin osa Suomen kansalaisista ei voi tätä ymmärtää.

Erityisesti haluan tuoda esille käsitykseni siitä, miksi yleinen mielipide on kääntynyt yhä suuremmassa määrin RKP:tä ja ruotsin kieltä vastaan. Yksinkertainen selitys ja syy siihen on kehnosti hoidettu maahanmuuttopolitiikka, josta on yksinomaan vastuussa RKP:n ministeri Astrid Thors. Saamieni lukuisten yhteydenottojen perusteella myöskään RKP:n kannattajakunnassa ei olla kovinkaan tyytyväisiä oman ministerin toimintaan. Yhä useampi on alkanut ymmärtää, mitä vahinkoa ministerin toiminta on myös kielikysymyksessä saanut aikaan. Nämä asiat nimittäin kulkevat käsi kädessä. Niitä yhdistää RKP.


Pentti Oinonen
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja
kansanedustaja

Julkaistu 24.09.2010 klo 08:09