ARTIKKELIT
Suomi rahoittaa Kannaksen kaupunkien jätevesien selvitysohjelmia
Suomen ympäristöministeriö hoitaa Karjalan kannaksen alueen kaupunkien kanssa kahdenvälisiä vesihuoltohankkeita. Hankkeet ovat osa pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston Leningradin alueen ohjelmaa, joka alkoi vuonna 2005 ja jatkuu yhä. Siihen Suomi on käyttänyt tämän mennessä runsaat 955 000 euroa.
Ristimaen mokit

Viipurin Ristimäen puutarhakylä ei ole jätevesiongelma. Sen poistovedet imeytetään maahan.

Suurimmat ongelman muodostaa kaupunkialueen viemärivesien ohijuoksutus Suomenlahteen.


Leningradin alueen kunnallisessa vesihuoltohankkeessa rahoittajina ovat rahastot NIB ja NDEP sekä Suomen, Ruotsin ja Tanskan valtiot sekä paikallisia rahoittajia. Hanketta johtaa Pietarin kunnallisalue. Suomen apu kohdistuu Pikalevon ja Kirovskin kaupunkien jätevedenpuhdistamojen kunnostamiseen.

Viipurissa jätevesien ohivirtausta mereen

NIB-konsulttirahasto selvitytti keväällä 2009 Viipurin kaupungin vesihuollon kiireisimmät avustuskohteet. Osa Viipurin kaupungin jätevesistä johdetaan käsittelemättöminä Viipurinlahteen. Kaupungin jätevedenpuhdistamon kunto on erittäin heikko. Ravinteiden puhdistaminen jätevesistä on lähes olematonta.

Tänä vuonna Suomen ympäristöministeriö pyrkii käynnistämään Viipurin jätevesien puhdistamista ja rahoittaa sen ja kolmen muun Kannaksen kaupungin vesilaitosten hankekonsultoinnit. Ympäristöministeriö varautuu rahoittamaan myös esiselvitykset Kingiseppin ja Pähkinälinnan jätevesitilanteesta. Fosforinpoisto-ohjelma käynnistetään Inkerinmaan Hatsinassa. Nämä ohjelmat käynnistyivät vuoden 2003 loppupuolella ja niiden rahoittaminen on tarkoitus päättää vuoden 2011 lopussa. Tähän mennessä Suomen ympäristöministeriö ja ulkoministeriö ovat rahoittaneet hanketta yli 2,1 miljoonan euron summalla.

Sosnovyi Borissa miljoona jäteveteen

Leningradin alueen Sosnovyi Borissa Suomen ympäristöministeriö toteutti paikallisen jätevesipumppaamon peruskorjauksen, joka valmistui vuonna 2008. Hankkeita kuitenkin riittää. Suomen ympäristöministeriö rahoittaa tänä vuonna tarjouspyyntömenettelyn, rakennusvalvonnan sekä lietteenkuivatuksen ja fosforinpoistolaitteiston investoinnit. Tämä ohjelma käynnistyi vuonna 2006 ja aiotaan saada päätökseen ensi vuoden lopussa. Suomen ulkoministeriö on rahoittanut näitä hankkeita 941 000 euron summalla.

Leningradin alueen maatalouspäästöt ovat myös Suomen päänsärkynä. Suomi pyrkii vähentämään alueen maatalousyhteisöjen ravinnepäästöjä Suomenlahteen. Suomi on päätynyt alustavissa tutkimuksissa siihen, että alueen hallinnossa ja maatalouden yritystukiohjelmissa ei paneuduta riittävästi ympäristönsuojeluun.
Tällä hetkellä Suomi häärii neuvojana Leningradin alueen maatalousalalla. Suomi tarjoaa tässä vaiheessa koulutusta, opastusta ja konsulttipalveluja. Varsinaiset toimenpiteet ovat vasta edessä. Kahden vuoden aikana opastusohjelma haukkaa Suomen ulkoministeriön budjetista 670 000 euroa.


Teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen
Lahti
Julkaistu 26.09.2010 klo 08:24