ARTIKKELIT
Jätevesiasetus kumottava
Eduskunnassa käytiin hiljattain kiivasta keskustelua haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta, josta oppositio – pois lukien sosialidemokraatit – oli tehnyt välikysymyksen. Äänestyksessä hallitus sai luottamuksen, mutta asetuksen epäkohdat edelleen jäytävät kansalaisia.
Valuvikainen asetus

Kiviniemen hallitus pitää jääräpäisesti kiinni valuvikaisesta jätevesiasetuksesta, vaikka asiantuntijat pitävät linjaa järjettömänä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen on ilmoittanut pitävänsä jätevesiremonttia kokonaisuudessaan suurena tuhlauksena. Rintamaan liittyi hiljattain myös valtiosihteeri Raimo Sailas.

Niin ikään lukuisat hallituspuolueiden kansanedustajat ovat kritisoineet asetusta mutta vain yhdellä, Pertti Hemmilällä (kok.), oli myös kanttia äänestää näkemyksensä mukaisesti.

Vajaa seitsemän vuotta sitten annettu jätevesiasetus koskettaa tavalla tai toisella miljoonaa suomalaista. Jätevesiremontin kokonaishinnaksi on arvioitu 2,5 miljardia euroa, jos kiinteistökohtainen kustannus on keskimäärin 10 000 euroa. Moneen mökkiin asennettava jätevesijärjestelmä saattaa olla arvokkaampi kuin itse rakennus! Lisäksi laitteiden vuotuisiin huolto- ja käyttökuluihin hupenee helposti jopa tuhat euroa vuodessa. Kustannukset ovat kohtuuttomat saatuihin hyötyihin nähden.

Kohtuuttomuuksia ja hämmennystä

Eduskunta ei ole missään vaiheessa voinut vaikuttaa asetukseen ja vieläkin on epäselvää, mitä sillä tarkoitetaan. Epäselvä tilanne on johtanut kohtuuttomuuksiin, semminkin kun neuvonta on ollut olematonta.

Lipeväkieliset pönttökauppiaat ovat kierrelleet kolistelemassa mummonmökkien ovia. Liian kalliita, liian tehokkaita mutta liian usein toiminnaltaan epävarmoja ja runsaasti huoltoa vaativia pienpuhdistamoita on myyty haja-asutusalueiden asukkaille jopa uhkasakoilla pelottelemalla.

Hämmennystä on lisännyt julkisuudessa ollut tieto, että jätevesilietteet voisi kalkituksen jälkeen levittää omalle pellolle lukuun ottamatta herkkiä pohjavesialueita. Miksi tämä mahdollisuus on pimitetty? Oikealla tiedottamisella olisi maakuntiin saatu uusia jätealan yrittäjiä, eikä nykyisen kaltaisia ongelmia olisi syntynyt.

Mihin ikäraja perustuu?

Hämmentääkseen tilannetta lisää hallitus esittää ympäristönsuojelulain muutosta, joka vapauttaisi yli 68-vuotiaat puhdistamopakosta. Mihin ikäraja perustuu? Ei ainakaan perustuslain 6 §:ään, jossa puhutaan yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Perussuomalaisten mielestä järkevintä tässä tilanteessa on viheltää aikalisä. Millään ympäristönsuojelulain muutoksilla asiaa ei voi kokonaan korjata. Sen johdosta koko epäonnistunut jätevesiasetus on kumottava, asia palautettava ympäristöministeriöön kunnolliseen selvitykseen ja jatko on ratkaistava seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Periaatteena on oltava, että tällaiset kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin oleellisesti vaikuttavat säädökset tuodaan eduskunnan kautta lain tasolle ja vastaamaan elävää elämää.

Tervettä maalaisjärkeä

Uudessa laissa on vesistöihin rajoittuvilla kiinteistöillä oltava nykyistä tiukemmat suojeluvelvoitteet, muualla harvaan asutuilla alueilla nykyisten saostuskaivojen tehokas käyttö riittäkööt. Terveellä maalaisjärjellä päästään parempaan lopputulokseen ympäristön kannalta, ilman suuria taloudellisia uhrauksia.

Niille jotka ovat jo ehtineet tehdä nykyasetuksen mukaiset puhdistamoinvestoinnit, on räätälöitävä kotitalousvähennystyyppinen järjestelmä, joka esimerkiksi seuraavien kolmen vuoden aikana kompensoisi menetettyjä euroja. Tämä on tärkeää kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun kannalta.


Raimo Vistbacka
kansanedustaja

Julkaistu 26.10.2010 klo 08:43