ARTIKKELIT
Perusnainen, lähde nyt voittamaan kanssamme!
Omalla puolueellamme, meillä Perussuomalaisilla on nyt kaikki mahdollisuudet todella mahtavaan vaalivoittoon, jos vain uskallamme ryhtyä työhön ja toimeen tosimielellä. Keskustelut tapaamiemme ihmisten kanssa ovat olleet erittäin myönteisiä ja meille toivotetaan onnea ja menestystä vaalityöhön.
Ihmiset kannustavat, haluavat liittyä puolueemme jäseniksi ja ryhtyä jakamaan vaalimateriaalia heti kun sitä saa. Perussuomalaisten lehti otetaan reilusti vastaan ja sitä viedään kaverillekin. Ihmisten mielet ovat muuttumassa siihen suuntaan, että muutoksen on tapahduttava. Äänestäjät tekevät nyt mielissään valintoja. Jotakin uutta on tapahtumassa suomalaisessa politiikassa. Gallupit eivät äänestä, mutta ne innostavat kansaa tekemään muutosta.

Me naiset haluamme olla myös kaikin käytettävissä olevin voimin mukana tässä vaalityössä.

Tasavertaisempaa kohtelua

Kehotankin teitä kysymään omilta ehdokkailtanne, tarvitsevatko he materiaalin jakajia ja/tai oman lehtemme Perussuomalaisen jakajia. Pienikin lehden jakelutyö on työtä ehdokkaidemme ja koko puolueen hyväksi. Mitä enemmän saamme sanomaamme ihmisten tietoisuuteen, sitä paremman vaalituloksen voimme saada. Meitä jokaista tarvitaan tässä yhteisessä työssä, yhteiseksi hyväksi.

Ehdokkaiden asettaminen on monin paikoin jo kunnossa, vain muutamia paikkoja vielä täydennetään. Kaikissa vaalipiireissä menemme eduskuntavaaleihin mukaan omilla listoillamme.

Ja naisia ehdokkaistamme on tietenkin niin paljon kuin se vain on ollut mahdollista.

Vaikka meidän suomalaisten on kovin hyvä olla tässä armaassa Suomen maassa, haluamme silti tasavertaisempaa kansalaisten kohtelua ja palvelua. Parempaan toimeentuloon ovat oikeutettuja mm. omaishoitajat, jotka ympäripyöreitä vuorokausia hoitavat läheisiään minimikorvauksella.

Hädänalaisia nöyryytetään

Yhä lisääntyvä vanhusväestömme ansaitsee parhaan mahdollisen hoivan ja huolenpidon, eikä vanhainkoteja tule lakkauttaa, sillä niitäkin tarvitaan. Terveyskeskusten palvelut ovat yhä vaikeammin jos ollenkaan saatavilla ja jonottaminen niihin on kohtuutonta. Rintamamiesten ja -naisten sekä sotiemme veteraanien asia ei koskaan vanhene, heille on annettava kaikki mahdollinen hoiva.

Hädässä olevia ihmisiä nöyryytetään sosiaalipuolella. Päivisin on peräti tunti aikaa lähestyä puhelimitse sosiaalitoimen asiakaspalvelua. Jos et pääse puhelimeen joka on koko ajan varattu, jatkat yrittämistä seuraavana päivänä. Kun ihmisellä on hätä ja leivästä ja yösijasta kysymys, apua pitää saada heti. Olemmehan hyvinvointivaltiossa, jossa kaikilla pitäisi olla oikeus omaan asuntoon, työhön, sosiaaliturvaan ja ihmisarvoiseen elämään. Näin ei kuitenkaan aina ole. Parannuksia tarvitaan vielä moneen asiaan ja juuri siksi me Perussuomalaiset toimimme ihmisen parhaaksi.

Ihmisestä ja hänen perusoikeuksistaan on kysymys. Rehellisemmän, tasavertaisemman politiikan aika on koittamassa. Uskotaan vaalivoittoon ja siihen, että saamme paljon lisää uusia kansanedustajia puolueellemme. Mutta se vaatii meidän kaikkien vahvan työpanoksen. TULKAA MUKAAN!


Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaiset Naiset ry
Puheenjohtaja

Julkaistu 01.11.2010 klo 09:00