ARTIKKELIT
Perussuomalaisten paikallisyhdistys Kuusamoon
Perussuomalaiset rp:n Kuusamon paikallisyhdistyksen perustava kokous pidettiin Kuusamossa 4.11. Vuodesta 2008 lähtien Taivalkosken yhdistykseen kuuluneet Kuusamon Perussuomalaiset saivat nyt oman yhdistyksensä.
Yhdistyksen nimi on Kuusamon Perussuomalaiset ry. ja kotipaikka Kuusamon kaupunki. Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat puolueen kuusamolaiset jäsenet Krista Poutanen, Juha Poutanen ja Pentti Tikkanen. Pidetyssä järjestäytymis- ja syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Krista Poutanen ja muiksi hallituksen jäseniksi Juha Poutanen ja Pentti Tikkanen. Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Matti Kyllönen, varalle Esko Törmänen.

Toimintasuunnitelmassa asetettiin Kuusamon tavoitteeksi 10% kannatuksen saaminen tulevissa eduskuntavaaleissa ja 1-3 valtuutetun saaminen seuraavissa kunnallisvaaleissa kaupunginvaltuustoon.

Yhdistys pyrkii kriittisellä ja kansaa puolustavalla politiikallaan heikentämään keskustapuolueen ja kanssa toimivien ylivaltaa Kuusamossa.

Kokoukseen osallistui lähes 30 henkilöä, joista useat liittyivät puolueen jäseniksi. Yhdistyksen hallitusta evästettiin varsin voimakkaalla Kuusamon paikallishallintoon kohdistuvalla kritiikillä. Erityisesti arvosteltiin epäoikeudenmukaista, Rukaa ja Torankia suosivaa ja Kirkonkylää sortavaa kaavoitusta, minkä seurauksena Kirkonkylän ja sivukylien kehitys on rampautunut. Myös kansalaisten perusoikeuksien toteutumisessa nähtiin monia ongelmia. Luottamus keskustapuolueen johtamaan hallintoon on monien mielestä romahtanut.

Yhdistys vaatii vaalitavoitteissaan työn palauttamista alkulähteilleen ja yhtyi  Perussuomalaisten Oulun piirin eduskuntavaaliohjelman linjauksiin koskien erityisesti  rautatiehankkeiden virittämistä välillä Oulu-Kuusamo ja Taivalkoski-Kuusamo-Ruka-Salla-Sokli.

Uusi yhdistys sai vastaanottaa onnitteluja mm. Taivalkosken “emoyhdistykseltä”, Oulun piiriltä ja Perussuomalaisten puolueneuvostolta.

Teksti: Matti Kyllönen
Kuva: StudioKaira/Tapio Heinonen, Kuusamo


Kuvateksti (ylempi kuva):
Perussuomalaisten Kuusamon yhdistyksen perustajia syntymäpäiväkuvassa. Vas. varapuheenjohtajaksi valittu Pentti Tikkanen, puheenjohtajaksi valittu kansanedustajaehdokas Krista Poutanen, sihteeriksi valittu Juha Poutanen ja syntymän “kätilönä” toiminut kansanedustajaehdokas Matti Kyllönen.

Julkaistu 11.11.2010 klo 07:19