ARTIKKELIT
Eteläsavolaisten rouvien lakiehdotus etenee
Kansalaisten ääni kuuluu kansanedustajien korvaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on eteläsavolaisten rouvien lakiehdotus, joka etenee eduskunnassa.
Pari topakkaa eteläsavolaista rouvaa oli mukana Farmi 2010 -messuilla Perussuomalaisten teltalla. Messuilla useat kansalaiset osoittivat huolensa iäkkäistä sukulaisistaan, jotka makaavat vuodepotilaina ylipaikoilla vuodeosastoilla, koska heidän invaliditeetin haitta-asteensa (työkyvyttömyys) ei ole nykylain mukaan tarpeeksi korkea veteraanilaitoksiin pitkäaikaishoitopaikoille pääsemiseksi. Veteraaneilla on jo iän tuomia ongelmia ja sairauksia, jotka yhdistettyinä pienenpäänkin invaliditeettiin aiheuttavat suurentuneen tarpeen laitoshoitoon.

Kysymys kuului, että voisiko tälle tehdä jotain? Rouvat eivät ole kansanedustajia, mutta lupasivat yrittää.

Koska valtionkonttori tekee nämä hoitopaikkapäätökset, haitta-asteen laskeminen tarvitsee lakimuutoksen eli eduskunnan päätöksen. Niinpä rouvat osallistuivat Perussuomalaisten Porin puolueneuvoston kokoukseen ja viemisinään heillä oli lakialoiteehdotus asiaa koskien. Se luovutettiin puolueen varapuheenjohtaja kansanedustaja Pentti Oinoselle Etelä-Savon PerusÄssien eli naisjaoston nimissä. Saatteena oli, että veteraanien keski-ikä on jo 87 vuotta, joten kyllä näiden kuntoutuslaitosten lopullinen alasajo voinee odottaa vielä pienen tarvittavan hetken.

Ehdotuksesta on tullut Oinosen toimesta lakialoite: ”Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta” ja se on edennyt! Eduskunnan käsittelyssä se on ollut 6.10.2010 ja puhemiesneuvoston ehdotuksesta hyväksyttiin ja lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Merkittävin muutos olisi haitta-asteen pudotus 20 prosentista 10 prosenttiin. Myös 5 % haitta-asteen hoitojaksojen korvattavuus paranisi. Lakimuutosta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2011. KO. laki on vuodelta 1948.

Lopputulos ei ole vielä tiedossa. Seuraavat asteet asiassa eli henkilöt toimivat omatuntonsa mukaan. Lakialoitteen tunnus on LA 71/2010 vp., katsotaan kuinka käy.

Toiveikkuutta ja iloa asiassa herättää se, että kansalaisen ääni kuuluu kansanedustajan korvaan. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa, jos asia on merkittävä, mutta ei liian suuri. Pieni parannus voi johtaa yksilön kohdalla suureen ja paljon merkittäviä pieniä muutokseen.

Julkaistu 23.11.2010 klo 07:41