ARTIKKELIT
Sharia-laki Suomeen?
Sharia-laki on islamilaisen käsityksen mukaan Jumalan ihmisille antama muuttumaton laki. Laki on Jumalan säätämä, mutta lain tulkinta on ihmisten käsissä.
Sharia-lakia sovelletaan mm. Iranissa ja Saudi-Arabiassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok) ehdotti sharia-lain käyttöönottoa myös Suomessa. Sasin mielestä sharia-lakia voitaisiin käyttää muslimien välisten siviiliriitojen sovittelussa, jolloin islamilaisen maahanmuuttajan olisi helpompi sitoutua uskonnollisen sovittelijan tekemiin ratkaisuihin.

Kimmo Sasi on koulutukseltaan juristi, joten hän tuntee keskivertokansalaista paremmin Suomen lait ja asetukset. Myös sen johtavan oikeusperiaatteen, että jokainen Suomen kansalainen on yhdenvertainen Suomen lain edessä - tai ainakin hänen pitäisi olla.

Mikäli Sasin ehdotus todella johtaisi sharia-lain käyttöönottoon Suomessa, olisivat maamme kansalaiset eriarvoisessa asemassa lain edessä. Tilanne olisi kestämätön ja lisäisi sekaannusta ja eriarvoisuuden tunnetta ihmisten keskuudessa.

Mielestäni sharia-lain käyttöönottamista ei voida perustella myöskään sillä, että laki parantaisi maahan muuttaneiden islaminuskoisten kotoutumista ja sulautumista osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Mitä ilmeisimmin kävisi juuri päinvastoin. Jos maahamme muuttanut henkilö saisi oikeuden täällä noudattaa jonkin toisen maan lakeja, niin hänen asenteensa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen oikeusjärjestelmään vinoutuisi.

Tulijan on helpompaa sulautua yhteiskuntaamme kun hän jo tullessaan ymmärtää että Suomessa on elettävä suomalaisten laatimien lakien mukaan, jolloin tulija sovittaa elintapansa ja tarvittaessa myös uskonnolliset rituaalinsa suomalaisten lakeihin sopiviksi. Ei pidä uskotella itselleen että suomalaiset sovittavat lakinsa tulijan elintapojen mukaan. Mikäli tulija ei tätä ymmärrä ja sisäistä, niin on hänelle itselleen ja meille suomalaisille eduksi jos matka suuntautuu johonkin toiseen maahan.

Maahanmuuttajien määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Samaan tahtiin näyttävät lisääntyvän myös maahanmuuttoon nivoutuvat ongelmat, joista varsinkin heikko kotoutuminen on viimepäivien keskusteluissa nostettu esille. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että kotoutumista on nykyisestä parannettava huomattavasti. Jos maahanmuuttaja ei sopeudu osaksi suomalaista yhteiskuntaa töineen ja veroineen, niin ongelmia on tiedossa.

Mielestäni kotoutumista ja yhteiskuntaamme sulautumista ei kuitenkaan lisätä sillä, että maahanmuuttaja jatkaa Suomessa elämäänsä aivan kuten olisi edelleen lähtömaassaan. Enkä tarkoita tällä pukeutumista ja ruokailutottumuksia, vaan tekoja joista säädellään Suomen laissa.

Meidän Perussuomalaisten korostamaa sanontaa MAASSA MAAN TAVALLA käytetään tänä päivänä jo laajemmissakin piireissä. Sanonnan merkitys vain korostuu ja sitä käyttävät piirit laajenevat entisestään mikäli kotouttamisen ongelmia ei saada kuriin.

Göteborgista uutisoidut järjestyshäiriöt ja lieveilmiöt saattavat pahimmillaan toteutua myös Suomessa. Näiden häiriöiden estäminen on äärimmäisen tärkeää sekä meille kantasuomalaisille että maahanmuuttajille, joista suuri osa haluaa elää rauhassa ja osana tätä yhteiskuntaa.

Mellakointi ja muu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen estetään sillä, että näitä tekoja suunnittelevat tietävät jo ennakolta mitä seuraamuksia teoista koituu. Suomessa näitä tekoja ei sovitella ja selvitellä minkään muun kuin Suomen lain mukaan.

Sharia-laki sopii varmasti erinomaisesti esimerkiksi Iraniin ja Saudi-Arabiaan. Suomen laki sopii erinomaisesti Suomeen.


Reijo Hongisto
Vimpeli

Julkaistu 03.12.2010 klo 07:15