ARTIKKELIT
Jyväskylän demarit pitävät vähäosaisten tukemista populismina
Jyväskylän demarit pitävät työttömien, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä huumeongelmaisten kuntoutuksen tukemista populismina.
Keski-Suomen demarien viikkolehti "uutisoi" 2.12.2010 sivuillaan Jyväskylän kaupunginvaltuuston viime kokousta toteamalla mm. etteivät "persujen populistiset esitykset saaneet vastakaikua valtuustossa". Tämä todisti jälleen kerran, etteivät "vähäosaisten asiat" kiinnosta demareita, vasureita ja oikeistoa lainkaan, juhlapuheista huolimatta.

Toisaalta ei demarilehti tiedosta, mitä perussuomalaiset populismilla tarkoittavat. Me kannatamme populistista demokratiakäsitystä - elitistisen sijaan. Populistisen demokratiakäsityksen mukaan kansalaiset haluavat valita edustajikseen henkilöitä, joiden kanssa he ovat asioista samaa mieltä ja jotka kykenevät yhdistämään kansaa erilaisten eturyhmäpyrkimysten paineessa.

Onko populismia, kun esitimme, että:

1) Kaupungin jatkuvasta suuresta työttömyydestä johtuen on työllistämispalvelujen määrärahaa korotettava kolmella miljoonalla eurolla. Tästä määrärahasta on syytä kohdentaa 200.000 euroa koululaisten, opiskelijoiden ja muiden nuorten työllistämiseen.

Perustelu: Mielestämme on merkittävästi järkevämpää työllistää työttömiä kuin maksaa vuosittain 6 - 8 miljoonaa euroa sanktioita Kelalle työllistämisen laiminlyönnin vuoksi.

Yllä oleva esityksemme hylättiin äänin 63-11, tyhjää 1.

2) Vanhus- ja vammaispalveluun on saatava lisämäärärahaa 100.000 euroa, jotta voidaan paremmin toteuttaa ne lakisääteiset palvelut, jotka on huomioitu jo 1.9.2009 voimaan tulleessa Vammaislain osauudistuksessa.

Perustelu: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka on todennut eduskunnassa 18.9.2009: "Suomen lainsäädännöstä löytyy vahvemmat oikeudet lypsylehmien ja vankien ulkoiluun kuin laitoksissa olevien vanhusten pääsyyn ulkoilmaan".

Yllä oleva esitys hylättiin äänin 55-16, tyhjää 4.

3) Huumeongelmaisten kuntoutuksen järjestämisen määrärahoja on lisättävä 100.000 eurolla, jotta halukkaat nuoret pääsevät irti huumeistaan. Tällä määrärahalla voidaan perustaa esimerkiksi kaksi sairaanhoitajan tointa

Perustelu: Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja nuorten vanhemmilta, jotka toivovat kaupungilta apua lastensa huumeongelman katkaisuun. Jonotus hoitoon kestää liian kauan.

Yllä oleva esitys hylättiin äänin 61-10, tyhjää 4.


Kauko Tuupainen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jyväskylä


Julkaistu 07.12.2010 klo 07:59