ARTIKKELIT
Harmaa talous nujerrettava
Perussuomalaiset järjestivät eduskunnan Kansalaisinfossa 26.11. tilaisuuden, jossa käsiteltiin konkreettisia keinoja harmaan talouden nujertamiseksi. Tilaisuudessa puhuivat perussuomalaisen kansanedustaja Pietari Jääskeläisen lisäksi Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi ja Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.
Perussuomalaiset tukevat Rakennusliittoa harmaan talouden vastaisessa taistelussa suomalaisen työn ja yrittämisen puolustamiseksi. Jo tämän vuoden kuluessa tullaan valmistelemaan lakialoite työmailla käytössä oleviin tunnistekortteihin liitettävästä veronumerosta, joka olisi nopein ja helpoin ensimmäiseksi toteutettava harmaan talouden torjuntatoimi.

Vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan Perussuomalaiset tulevat esittämään tilaajavastuulain soveltamisalueen laajentamista koskettamaan kaikkia alihankintaketjun toimijoita ja sanktioiden nostamista 15 prosenttiin kokonaisurakkahinnasta.

Harmaa talous lisää rasismia

Kun harmaan talouden torjuntaan sijoitetuilla sadalla miljoonalla eurolla saadaan miljardin euron verotulojen lisäys, on sijoitus kannattanut. Niinpä Perussuomalaiset lisäisivät tuntuvasti henkilöstöresursseja talousrikollisuuden tutkintaan ja harmaan talouden rikosten oikeusprosessien käsittelyajan nopeuttamiseksi. Myös työsuojelupiirien henkilökuntaa on lisättävä ja poistettava tietoverkkojen yhteensovittamisen esteet rikospoliisin, verottajan, työsuojelupiirien sekä työeläkeyhtiöiden väliltä.

Harmaan talouden torjunnassa epäonnistuminen merkitsisi myös samalla kasvavaa rasismia, sillä valtaosa harmaan talouden toimijoista on ulkomaisia yrityksiä ja työntekijöitä. Kun suomalainen menettää työpaikkansa ulkomaiselle toimijalle, joka voittaa urakkakilpailut veroista ja muista velvoitteista vapailla passeilla, lisää se katkeruutta näitä toimijoita kohtaan.

Rajamiehille on annettava suora käännytysoikeus harmaan talouden yrityksille, omistajille ja työntekijöille. Ulkomaisilta aliurakoitsijoilta on myös vaadittava kiinteä toimipaikka jo kolmen kuukauden toiminnan jälkeen, jotta lakeja ja veroja ei voisi kiertää perustamalla uutta yritystä aina puolen vuoden välein.


Teksti ja kuva:
Harri Lindell
Julkaistu 13.12.2010 klo 08:03