ARTIKKELIT
Lasten ja nuorten hyvinvointi edistettävä
Kuntien tulee resursoida sellaisiin virkoihin ja toimiin, joiden kautta tapahtuvan työn avulla panostetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevän työn osuuden tulee korostua.
Julkisuudessa on kritisoitu sitä, että koulusurmien jälkeen ei tapahtunutkaan mitään ratkaisevaa uutta, jolla lasten ja nuorten pahoinvointiin voidaan tehokkaasti puuttua.

Emme voi odottaa vahingon tapahtumista, vaan meidän tulee ehkäistä ennakolta ja rakentaa uusien sukupolvien hyvinvointia.

Emme voi odottaa ylhäältä päin ohjautuvan lainsäädännön korjaavan virheitä. Kunnissa tapahtuvan itsenäisen päätöksenteon avulla voimme kohdistaa nuorimpiin ikäryhmiin lisää laadukkaita resursseja; neuvolapalveluja, oppilaan ohjausta, kuraattoripalveluja, erityisnuorisotyötä ja tasapuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Me Perussuomalaiset Naiset haluamme, että lapsia ja nuoria tukemalla teemme kansantaloudellisen sijoituksen ja kasvatamme tasapainoisen ja hyvinvoivan sukupolven kantamaan vastuuta ja kehittämään yhteiskuntaamme.


Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen kannanotto 21.11.2010
Julkaistu 15.12.2010 klo 08:14
Kirjoittaja: Perussuomalaiset Naiset ry