ARTIKKELIT
Antti Valppaalle Kuuloliiton ansiomerkki
Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajalle Antti Valppaalle on myönnetty Kuuloliiton pronssinen ansiomerkki viiden vuoden aktiivisesta vapaaehtoistyöstä huonokuuloisten ja kuuroutuneiden hyväksi.
- Olen ollut Helsingin Huonokuuloiset ry:n jäsen jo kahdeksisen vuotta ja ajauduin melko nopeasti mukaan vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksessä on aika paljon vanhempaa väkeä, sillä kuulovammat ovat yleisempiä vanhemmalla iällä ja aktiivien keski-ikä korkea, minkä vuoksi nuorempia otetaan mielellään mukaan toimintaan, Valpas sanoo.

Kuuloliitto on epäpoliittinen järjestö, mutta Antti Valpas toimii voimallisesti mukana myös politiikassa. Valtuustoryhmän puheenjohtajuuden lisäksi hän on Perussuomalaisten puolueen ja Helsingin Pitäjänmäen paikallisyhdistyksen jäsen. Varsinaiselta toimeltaan hän on kansanedustaja Pentti Oinosen avustaja, jonka ohella hän on jo vuoden verran toiminut Perussuomalaisten eduskuntaryhmän perusturvasihteerinä.

Vammaisten perusturvassa pahoja puutteita

Perusturvasihteerin ominaisuudessa Antti Valpas on päässyt seuraamaan aitiopaikalta, mitä valtakunnassa sosiaalipuolella tapahtuu. Melkein kymmenen vuoden ajan on työn alla ollut vammaispoliittinen uudistus. Vammaispoliittisen ohjelman VAMPOn pyrkimyksenä on uudistaa useita Suomen vammaisia koskevia lakeja.

- Nykyisen lainsäädännön mukaan voidaan esimerkiksi laitoshoidossa oleviin vammaisiin kohdistaa toimenpiteitä, jotka ovat perustuslain vastaisia, kuten omaisista eristämistä. Jotkut lait ovat peräisin Kekkosen ajalta eikä niitä ole vieläkään uudistettu. Ne ovat myös YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen vastaisia, jonka Suomi on kyllä allekirjoittanut mutta ei vielä saattanut voimaan. Sinänsä huvittavaa, että sopimuksen jo kansallisesti voimaan saattaneiden maiden joukosta löytyy sellaisiakin ihmisoikeuksien mallimaita kuin Kiina, Iran ja Sudan. Tämä on vain yksi asia, jota perusturvasihteerinä olen saanut seurata läheltä.


Teksti: Mika Männistö

Julkaistu 17.12.2010 klo 08:11