ARTIKKELIT
Nyt vaalityöhön täysi rähinä päälle!
Jokaisen ehdokkaan alkaa olla korkea aika nytkäyttää vaalivankkurit liikkeelle, tai ainakin katsoa, että pyörän laakerit on rasvattuna.
Tähän asti Perussuomalaiset ovat ratsastaneet korkeilla gallup-lukemilla ja varmasti jotkut ovat uskoneet, että vaalivoitto tulee niin, kuin manulle illallinen! Näin ei asia ole. Seuraavien kolmen kuukauden aikana Perussuomalaisia lyödään niin kuin vierasta sikaa. Mitään pienintäkään rikettä, sanottua lauseen puolikastakaan jolla voidaan hyökätä, ei jätetä käyttämättä.

Silloin meidän ei sovi jäädä puolustuskannalle. Silloin täytyy hyökätä vastaan! Asettumalla puolustuskannalle olemme altavastaajia ja oma asiamme unohtuu. Perussuomalaisten tulee käyttää niitä aseita ja argumentteja mitä meille on jaettu viimeisen vuoden, tai oikeastaan koko vaalikauden ajan.

Vaalilupauksiin ei tule kuitenkaan hirttäytyä. Kaikissa Perussuomalaisten ehdokkaiden esittämissä asioissa tulee olla realismia. Tavoitteet ja lupaukset tulee vielä asettaa erilaisiin kategorioihin.

Lähtökohtana täytyy muistaa, mikä on valtiontalouden tila kokoomuksen ja kepun jäljiltä. Valtionvelkaa on n. 75 miljardia euroa. Velka kasvaa joka vuosi keskimäärin 10 miljardia euroa. Valtionvarainministeriön mukaan velka olisi nykyisellä menolla vuonna 2016 noin120 miljardia.

Ei nykyinen meno voi jatkua, jos aiotaan välttää valtiontalouden katastrofi. Pelkästään tämän hetken korkomenoilla katettaisiin esim. Suomen maatalousmenot tai puolustusmenot. Korkomenot tulevat kasvamaan Euroopan maiden talouden epävarmuuden takia.

Kokoomus, joka on toiminut kuluvan kauden valtionhoitajapuolueena yhdessä kepun kanssa, lupasi viime eduskuntavaalien alla, että jokaisen minimitulo on nostettava vähintään 900 euroon kuukaudessa. Tämän piti koskea niin työtöntä, eläkeläistä, kuin Kelan päivärahalla sinnittelevääkin.

Hyvin kaukana ollaan tuon lupauksen toteutuksesta. Se oli kokoomukselta halpahintaista populismia. En ole tuon suuntaisia esityksiä eduskunnasta kuullut, joten niitä ei ole ollut tarkoituskaan toteuttaa.

Edelleen kokoomus lupasi että, jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus vaalikauden aikana asua ihmisarvoisessa asunnossa. Miten on käynyt? Ihmisiä on vailla asuntoa ja asunnottomuus varsinkin  kaupunkiseuduilla on jopa lisääntynyt.

Onhan kokoomuskin tosin omistaan pitänyt huolen. Rikkaat ovat rikastuneet. Sama huoli on niin Kreikan kuin Irlanninkin rahoittamisessa. Huoli on siitä, etteivät sijoittajien rahat hupene. Eli Suomen veronmaksajat ovat näillä takuumiehinä. Näyttää siltä, että takuuntarvitsijoita riittää jonoksi asti vaaleihin saakka ja vielä sen jälkeenkin.

Perussuomalaisilla on ja tulee olla realistisia esityksiä niiden ihmisten puolustamiseen, jotka tulevat vaaleissa puolueeseen luottamaan. On paljon sellaisiakin asioita jotka ovat taloudellisesti hoidettavissa ja joissa ratkaisee vain se, kenen asioita halutaan ajaa.

Omaishoito

Omaishoitajien asemasta puhutaan paljon ja ymmärtämystä on monella taholla. Jokainen laitospaikka maksaa 2000-3000 euroa. Omaishoitaja tekee saman työn 300-500 eurolla. Kansantaloudellisesti on huomattavasti kannattavampaa maksaa omaishoitajalle esim. tuhat euroa kuukaudessa, kuin laitokseen em. hoitomaksu. Kun omaishoidon maksatus saataisiin Kelan hoitoon, ei maksuissa olisi kuntien välistä epätasa-arvoa.

Työttömyys

Työttömyyden hoito on yksi keskeisiä vaaliteemoja. Sitkeästi elää joissakin piireissä käsitys, että meille on tuotava ulkomailta työvoimaa siitä huolimatta, että edelleen on lähes kolmesataatuhatta työtöntä. Tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen-Pesolan mukaan tarvetta esim. sairaanhoitajatuontiin ei ole. Sairaanhoitajia on riittävästi, mutta palkat ja työolosuhteet on luotava sellaiseksi, että alalta ei siirryttäisi muihin töihin. Tässäkin on muistettava, että kokoomus petti sairaanhoitajat viime vaalien alla kovilla palkkalupauksillaan, jotka eivät ole alkuunkaan toteutuneet.

Pitkäaikaistyöttömille tulisi maksaa työttömyystukea esim. määräaikaisen työkokeilun ajalta, jonka lisäksi työnantaja maksaisi pienen palkan esim. viisi euroa tunnilta. Tämä lisäisi työnantajan halukkuutta kokeilemaan  työharjoittelijan mahdollisuuksia selviytyä työstä ja pienikin lisäkorvaus kannustaisi työtöntä aktivoitumaan työharjoitteluun.

Energia

Energiasta puhutaan pääasiassa vain verotuksen yhteydessä. Energian hinta on vuoden alussa noussut huomattavasti ns. viherverojen takia. Yhtenä vaihtoehtona nähdään tuulivoima, joka sinänsä on päästötöntä, mutta kokonaisuudessaan erittäin kallista mm. laiteinvestointien osalta. Laiteinvestoinnitkaan eivät välttämättä työllistä suomalaista teollisuutta.

Lähes huomiotta on viime aikoina jäänyt täysin päästötön vesivoima. Suomessa olisi vielä huomattavasti mahdollisuuksia vesivoiman käytön lisäämiseen. Yletön vihreys ei saa olla estämässä niiden luonnonvarojen käyttämistä, jotka antavat mahdollisuuden puhtaan päästöttömän energian tuottamiseen.

Verotus

Varakkaiden verotus on Suomessa kaikkien tutkimusten mukaan viime vuosina alentunut suhteellisesti kaikkein eniten. Keskustapuolue on päähallituspuolueena yhdessä kokoomuksen ja aikaisemmin SDP:n kanssa ollut tätä verolinjaa rakentamassa.

Seuraava hallitus, olipa siinä mitä puolueita tahansa, joutuu verotusta kiristämään. Perussuomalaisten linjana tulee edelleen olla, verot maksukyvyn mukaan.

Varallisuusveron palautus, pääomaveron korotus, jopa mahdollinen progressiivisuus, siinä lääkkeitä oikeamieliseen verokohteluun.

Valtion budjetin menopuolelta voi kyseenalaistaa kehitysapumäärärahat (n. 800 milj. euroa), aluetuet Venäjälle useita satoja miljoonia, Afganistan + Somalian merirosvojahti, näihin sotaleikkeihin 200-300 miljoonaa euroa. Kokonaan oma asiansa on Suomen maksama EU:n nettomääräinen jäsenmaksu, joka lähentelee tänä vuonna 800 miljoonaa. Kyllä karsittavaakin löytyy mikäli tahtoa ja oikeamielisyyttä on pitäytyä kotimaan asioissa.


Reijo Ojennus
ParkanoJulkaistu 29.12.2010 klo 10:24