ARTIKKELIT
Koulutusta Uudenmaan piirissä
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri on aloittanut koulutustilaisuudet kansanedustajaehdokkaille. Osaavaa ja ammattitaioista kouluttajaa löytyy omasta takaa jäsenistöstämme.
Uudenmaan piiritoimikunta jakoi vastuualueita järjestäytymiskokouksessaan keväällä 2010. Minut valittiin kokouksessa piirin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja sain vastuulleni miettiä ja suunnitella jäsenyhdistyksille sopivaa koulutusta, jota entuudestaan ei juurikaan ollut. Piirin tehtävän tarkentaminen antoi hyvät eväät aloittaa koulutuksen suunnittelu. Piirin tehtävähän on olla paikallisyhdistysten katto-organisaatio. Jäsenistö piirille muodostuu paikallisyhdistyksistä eikä niinkään henkilöjäsenistä. Koko piirin ja sitä myötä myös puolueen etu on, kun paikallisosastot ovat toimivia yksiköitä joiden jäsenillä on riittävästi tietoa ja taitoa.

Vedin koulutuksen ammattilaisten, Timo Ropen Sipoosta ja Taisto Orren Hyvinkäältä, avulla linjat koulutukselle, josta olisi suurin hyöty rivijäsenille. Lähtökohdaksi muodostui se, että koulutus tulisi jakaa kolmeen ryhmään; yhteiskuntapoliittiseen valmennukseen, perussuomalaispoliittiseen valmennukseen sekä osaamispohjaiseen kehitysvalmennukseen.

Yhteiskuntapoliittinen valmennus voisi sisältää esimerkiksi sellaisia teemoja kuin yksilö kansalaisyhteiskunnassa, yhteisölliset vaikuttamisväylät sekä paikallinen/kansallinen vaikuttaminen. Perussuomalaispoliittiseen valmennukseen tarvitsisimme yhteistyötä puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa. Tämän otsikon alle saimme teemoiksi puolueen toimintajärjestelmän, ideologian kulmakivet ja aloitteellisuuden puolueen sisällä. Henkilökohtaisen kehitysvalmennuksen päälinjat voisivat löytyä käytännön toimista: Miten olen uskottava puhuja? Miten teen toimivan vaaliesitteen? Miten hyödynnän sosiaalista mediaa?


Tuumasta toimeen

Uudenmaan piirin ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin elokuussa ravintola Vltavassa Helsingin keskustassa. Koulutuksen teemana oli perussuomalaisen puolueen toimintajärjestelmä, puolue-elimet ja niiden toimintasuhteet sekä asioiden käsittely puoluekoneistoissa ja aloitteellisuus. Koulutuksen veti ansiokkaasti Marjo Pihlman puoluetoimistolta. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä ja vietimme mukavan iltapäivän tutustuessamme mm. puolueen ”sateenvarjoon”, jonka suojassa meidän kaikkien piirien ja paikallisyhdistysten on hyvä toimia.


Toinen koulutus pidettiin yhteistyössä Kontulan Perussuomalaisen kanssa. Koulutuksen vetäjänä toimi vaalirenkimme Matti Putkonen ja kävimme läpi eduskuntavaalikampanjointia sekä poliittisia linjauksia. Koulutukseen osallistui suuri määrä jo nimettyjä eduskuntavaaliehdokkaita Uudeltamaalta ja Helsingistä, he jotka eivät itse päässeet mukaan olivat lähettäneet tukiryhmänsä jäseniä kirjaamaan tietoja ylös. Kiitokset tässä yhteydessä myös Kontulaan järjestelyistä, oli mukava käydä teillä vieraisilla.

Viimeinen koulutustilaisuus vuonna 2010 pidettiin Hyvinkäällä teemalla ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Koulutuksen veti alalla elämäntyönsä tehnyt Taisto Orre. Illan yhtenä tarkoituksena oli antaa apua siihen, miten tulla parhaiten toimeen eri tavalla käyttäytyvien ihmisten kanssa. Mitkä ovat ihmisten heikkoudet, mitkä vahvuudet? Kaikki sellaisia taitoja, joita tarvitsemme vaalikentillä liikkuessamme. Hyvinkään koulutustilaisuus veti paikalle noin 40 jäsentä. Koulutuksen jälkeen pidettiin myös vapaamuotoinen Uudenmaan piirin pikkujoulujuhla.


Mitä jäi käteen?

Saimme koulutukset käyntiin alkusuunnittelun jälkeen ja toteutimme jokaiseen suunniteltuun aihealueeseen kuuluvan koulutuksen. Haaveissa oli järjestää säännöllinen, kerran kuukaudessa tapahtuva opetus, mutta näillä resursseilla meillä ei ollut siihen mahdollisuutta. Piirihallituksen tulisikin budjetissaan nimetä varoja mm. koulutuspaikan ja tarjoilujen järjestämiseksi. Eduskuntavaalien jälkeen meidän tulisi tehdä suunnitelmat valtakunnalliselle koulutukselle. Osaavaa ja ammattitaioista kouluttajaa löytyy jäsenistöstämme, yhteistyöllä pääsemme hyvään tulokseen.

Kiitos työryhmälleni Timo Ropelle ja Taisto Orrelle ajatuksista ja taidostanne. Tästä on hyvä jatkaa.Riikka Slunga-Poutsalo
Uudenmaan piiri / 1.vpj

Julkaistu 08.01.2011 klo 07:20