ARTIKKELIT
Mikä on laki Liperissä?
Liperin kunnanjohtaja on ehdottanut kunnanhallitukselle, että liperiläisten luottamushenkilöiden pitäisi allekirjoittaa erillinen vaitiolosopimus. Suomessa on voimassa olevat lait, joita myös Liperin kunnassa pitää noudattaa.
Perussuomalaisten ryhmänä emme ymmärrä miksi tällaisia erillisiä sopimuksia pitäisi allekirjoittaa. Sopimus pitää sisällään muun muassa sellaisen kohdan, että kaikki lautakunnissa keskeneräiset asiat kuuluvat salassapidon piiriin.

Itse en voi tuollaista asiakirjaa ikinä allekirjoittaa, koska minut ovat luottamustehtäviini äänestäneet kuntalaiset, joiden asiaa ajan. Luottamushenkilöllä täytyy olla oikeus keskustella yhteisistä asioista myös kuntalaisten kanssa, jotta saa omaan näkemykseensä varmuutta kuntamme asioiden hoidosta.

Jokainen luottamushenkilö toivottavasti tietää myös sen, että on olemassa erikseen ”salassa pidettäviä” tai ”ei julkisuuteen” olevia asioita. Näistä olemassa olevien lakien mukaan pitää olla erillinen merkintä asiakirjoissa. Milloin nämä merkinnät asiakirjoihin saadaan laittaa ovat myös laissa määritetyt. Myös salassapidon rikkomisen seuraukset ovat laissa määritellyt.

Liperissä peräänkuulutetaan avoimuutta. Puhutaan näin, mutta esitetään muuta.

Jos todella haluttaisiin avoimuutta ja lisätä kuntalaisten kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon, tehtäisiin kokouksista julkisia niiltä osin kuin se on laissa määritetty.

Nykyteknologialla esimerkiksi suorat nettilähetykset ovat erittäin helposti ja edullisesti toteutettavissa. Kustannukset muutaman sadan euron hankintojen jälkeen alle sata euroa kuukaudessa.

Taustaa Liperin ongelmille:

Me Perussuomalaiset Liperissä esitimme heti valtuustokauden aluksi, että huonoon taloudenpitoon pitää puuttua välittömästi. Lomautukset ja henkilöstön läpikäynti mahdollisia irtisanomisia koskien olisi aloitettava heti. Lomautukset painottuisivat esityksessämme johtaviin virkamiehiin, joiden tehtäviä lomautuksen aikana hoidettaisiin normaalilla ”paikkaus”-menetelmällä. Käsittelimme valtuustossamme asian, mutta emme saaneet sille kannatusta.

Kuntamme taloustilanteen takia ajattelimme laskea lomautuksista syntyvät säästöt itse.

Hallintosääntömme mukaisesti henkilökohtaiset palkan lisät määrittävät johtajamme itse ilman erillisiä hyväksyntöjä. Pyynnössämme halusimme nähdä myös nämä tiedot.

Koska emme halua ylityöllistää kuntamme virkamiehiä, allekirjoittaneena soitin kuntamme hallintojärjestelmän luoneelle yritykselle, ja kysyimme kauanko näiden tietojen ulos saaminen kestää.

Vastaus: noin tunti. Meille ei koskaan annettu näitä tietoja.

Huomasimme Liperin varhaiskasvatuksessa miljoonan euron nousun (20%), vaikka lapsimäärä ei ollut lisääntynyt ollenkaan. Teimme asiasta selvityspyynnön, mutta selvitystä emme vielä tähänkään päivään mennessä ole saaneet. Julkisia tietoja asiasta antanut sihteeri joutui työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Tätä asiaa sekä asiaankuulumatonta ja räikeää kohtelua joudutaan luultavimmin ratkomaan oikeudessa.

Hallinto-oikeus on antanut Liperille myös oman päätöksensä, että tiedot luottamushenkilöille pitää antaa. Julkisuuslakia tästä päätöksestä huolimatta ei Liperissä noudateta.

Liperin perussuomalaisten ryhmää ollaan vanhojen valtapuolueiden siunauksella pyritty hiljentämään eri tarvoin.

On tehty poliisitutkintoja ja perättömiä ilmiantoja verottajalle. Meitä saa tutkia. On puhtaat jauhot pussissa.

Kun käynnissä olevat tutkinnat todetaan taas perättömiksi, on aika kurkata meitä hiljentävien tahojen komeroihin näitä samoja metodeja käyttäen. Kysymys kuuluukin, onkohan puhtaat jauhot pussissa?

Allekirjoittaneena uutena valtuutettuna olen ymmälläni Liperin tilanteesta. Valta ei ole meidän ryhmällämme. Sanomalehti Karjalaisen mukaan valtuutetuistamme pääelantonsa kunnalta saavia on yli 30%. Sielussani toivon, että yhteisiin vaikeisiin päätöksien tekoon ei vaikuta valtuutettujen pelko menettää työpaikkaansa tai joutua työpaikkakiusauksen kohteeksi.

Perussuomalaisena ryhmänä toivomme yhteistyötä muiden ryhmittymien kanssa. On aika puhaltaa peli poikki, ja Liperissäkin on alettava noudattamaan Suomen lakeja.


Juha Kastinen
kunnanvaltuutettu


P.S. Liperin perussuomalaisten valtuustoryhmä kasvoi marraskuun lopussa kuusijäseniseksi, kun  mm. kyläkoulujen puolustajana tunnettu Sirpa Naumanen siirtyi Kokoomusryhmästä Perussuomalaisten ryhmään.

Julkaistu 31.01.2011 klo 07:43