ARTIKKELIT
Yhdistyminen olisi asukkaiden edun vastaista
Helsingin ja Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmät eivät kannata Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämistä. Mielestämme kaupunkien yhdistyminen ei ole asukkaiden edun mukaista johtuen muun muassa kaupunkien suurista toimintakulttuuri- ja rahoituseroista.
Kattava, virkamiestyönä valmisteltu Helsinki-Vantaa -selvitys osoittaa selvästi nämä erot. Esimerkkeinä mainittakoon palvelurakenteelliset erot, jotka johtaisivat palveluverkoston supistumiseen Helsingissä. Sosiaalinen asuntotuotanto puolestaan keskittyisi Vantaan alueelle. Myös yhdistyneen kaupungin byrokratia lisääntyisi ja hallinnollinen läpinäkyvyys heikkenisi tavalla, joka siirtäisi päätösvallan luottamushenkilöiltä poliittisille virkamiehille.

Kuntien yhdistämisellä tavoiteltavat hyödyt ovat saavutettavissa nopeammin ja edullisemmin kehittämällä itsenäisten kuntien välistä yhteistyötä. Lähtökohtana yhteistyön kehittämisessä tulee olla asukkaiden etu. Tällä hetkellä Kokoomuksen ja Vihreiden puoluepoliittiset intressit näyttävät määrittävän yhdistymisestä käytävää keskustelua.Valtuustoryhmiensä puolesta,

Antti Valpas
puheenjohtaja
Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Pietari Jääskeläinen
puheenjohtaja
Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmäJulkaistu 04.02.2011 klo 06:53