ARTIKKELIT
Lääkeyhtiöiden sponsoroimat sairaanhoitajat
Jätin helmikuun alussa kirjallisen kysymyksen ministeri Risikolle lääkeyhtiöiden sponsoroimista sairaanhoitajista. Asia lähti liikkeelle erään yksityishenkilön minulle lähettämästä sähköpostiviestistä, jossa hän kertoi omien potilastietojensa joutumisesta lääkeyhtiön edustajan käyttöön ilman asiaan kuuluvaa lupaa.
Lehtitietojen mukaan muissakin terveyskeskuksissa on käytössä järjestely, jossa yhden sairaanhoitajan palkan maksaa lääkeyhtiö. Järjestelmä toimii siten, että ensin lääkeyhtiö ostaa myynti- ja markkinointiyhtiöltä johonkin terveydenhoidon osa-alueeseen keskittyvän sairaanhoitajan työpanoksen. Myynti- ja markkinointiyhtiö puolestaan tarjoaa kyseisen sairaanhoitajan työpanoksen maksutta terveyskeskukselle. Sairaanhoitajan työnä on käydä läpi terveyskeskuksen potilastietoja, ottaa yhteyttä potilaisiin, jotka kuuluvat hänen seulomansa sairauden, esimerkiksi diabeteksen, riskiryhmiin ja tarjota potilaille aikaa terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle.

Järjestelyyn sisältyy potilaiden tietosuojaan liittyvä ongelma. Lain mukaan potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja ei saa antaa ilman potilaan kirjallista suostumusta sivullisille. Tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne, jotka osallistuvat potilaan hoitoon.  Järjestely vaikuttaa myös terveyskeskuksen toiminnan painopisteisiin, kun yhden sairauden seulontaan ohjautuu huomattavasti resursseja. Kysyin ministeriltä, mitä mieltä hän on kuvatunlaisesta järjestelystä, riippumattoman hoidon säilymisestä terveyskeskuksissa ja siitä, miten järjestely hänen mielestään toteuttaa potilasasiakirjojen salassapidosta annettuja lakeja. Saan ministeriltä kirjallisen vastauksen kolmen viikon sisällä.


Pirkko Ruohonen-Lerner
Kansanedustaja
Porvoo

Julkaistu 13.02.2011 klo 08:33