ARTIKKELIT
Mitä internet tekee aivoillemme?
Samalla tavalla kuin kirjapainotaidon kehittyminen mullisti tiedon välittämiseen uuden ajan alussa, on internet vaikuttanut vähintään yhtä merkityksellisesti meidän aikaamme. Suomi on ollut tässä kehityksessä eturintamassa ja jopa valtiovalta on linjannut kohtuuhintaisen laajakaistan olevan ihmisen perusoikeus.

Informaatioyhteiskunnan kehitys ja internetin merkityksen kasvu elämän eri osa-alueilla on yleensä nähty edistyksenä ja myönteisenä asiana, mutta internetillä on myös kriitikkonsa. Kiintoisan näkemyksen asiaan tuo Nicholas Carr kirjassaan Pinnalliset, jossa käsitellään kriittisesti internetin vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan.

Carr esittää pamfletissaan informaation muodon vaikuttavan aivojen rakenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sama tieto, saatiin se sitten kuultuna, kirjasta luettuna tai internetistä, vaikuttaa eri tavalla ihmisen ajatteluun.

Perinteinen kirja on Carrin näkemyksen mukaan tiedon välittäjänä, joka kannustaa pitkäjänteiseen ja syvälliseen ajatteluun. Internet taas johtaa hänen mukaansa levottomaan surffailuun sivulta toiselle ja tekstien silmäilyyn, jossa keskittynyt lukeminen helposti unohtuu.

Kirjassa viitataan myös tutkimuksiin, jotka osoittavat kirjasta luetun tiedon jäävän paremmin mieleen verrattuna internetistä luettuun.

Alituinen sähköpostin tarkistaminen ja tarkoitukseton surffaaminen lienevät tuttuja ilmiöitä jokaiselle tietokoneella työskentelevälle. Carr käsittelee myös tätä kirjassaan ja viimeaikaiset tutkimukset tukevat hänen väitteitään – hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan suomalainen käyttää työpäivästä keskimäärin kaksi tuntia muuhun kuin työntekoon ja suuri osa tästä menee surffaamiseen.

Suomalaiset koululaiset ovat perinteisesti olleet maailman huippuja kansanvälisissä Pisa-tutkimuksissa, joissa mitataan lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä. Uusimmissa tutkimuksissa Suomen sijoitus on kuitenkin heikentynyt, ja Carrin kirjan luettuaan käy helposti miettimään johtuuko tämä internet-sukupolven heikommasta kyvystä keskittyä kirjojen lukemiseen ja luetun sisäistämiseen?


Nicholas Carr: Pinnalliset. Mitä internet tekee aivoillemme, Terra Cognita, 2010.
 

Julkaistu 17.02.2011 klo 07:14
Kirjoittaja: Simo Grönroos