ARTIKKELIT
Demo ry täytti viisi vuotta
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö DEMO ry juhlisti viisivuotista taivaltaan juhlaseminaarilla Helsingissä 16.2.2011. Keskusteluun rauhanrakennuksen poliittisista haasteista osallistui Perussuomalaisten edustajana Pekka Sinisalo.
Ravintola Pääpostin auditoriossa järjestetyssä seminaarissa pohdittiin demokratian arvoa yhteiskuntarauhan takaajana. Keskustelijoina oli alan kansainvälisiä huippuasiantuntijoita sekä poliitikkoja kaikista eduskuntapuolueista. Perussuomalaisia edusti Pekka Sinisalo

Demo ry haluaa 5-vuotisjuhlaseminaarinsa avulla nostaa suomalaiseen keskusteluun demokratian arvon yhteiskuntarauhan takaajana.

Viimeaikaiset tapahtumat Pohjois-Afrikassa, Arabimaissa ja Valko-Venäjällä ovat osoittaneet, että ihmiset ympäri maailmaa haluavat kansanvaltaa. Demokratia on yleismaailmallinen arvo, kuten YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus vuodelta 1966 osoittaa.

Viisi vuotta suomalaisten puolueiden demokratiatukea Demo ry on vuonna 2006 perustettu suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Demo toimii demokratian edistämiseksi toteuttamalla ja tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita. Demo pyrkii osaltaan edistämään yhteiskuntarauhaa ja ehkäisemään konflikteja kannustamalla puolueita monenväliseen dialogiin, tavoitteena eri näkemysten yhteensovittaminen sekä rakentava ja yhdessä ratkaisuja hakeva poliittinen kulttuuri.


Kuva: Minna Saarinen

Julkaistu 07.03.2011 klo 07:13