ARTIKKELIT
Perhevapaiden kustannukset oikeudenmukaisiksi
Perhevapaat ja niistä aiheutuvien kustannusten jako ovat olleet esillä monissa eri yhteyksissä viime aikoina. Aihe oli esillä myös laskiaissunnuntaina Oulussa järjestetyssä Naiset ja työ -vaalipaneelissa. Paneeliin osallistuneet eri puolueiden kansanedustajaehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että asialle täytyy tehdä jotakin.
Nykyisellään perhevapaakustannukset on kanavoitu naisvaltaisten alojen harteille. Tilanne on riskialtis sekä nuorten naisten työnantajille että naisille itselleen. Laskelmien mukaan yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Tätä summaa kasvattavat edelleen raskauden aikaiset sairauslomat sekä alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidosta aiheutuvat kustannukset. Työntekijän jääminen äitiyslomalle saattaa horjuttaa pienen yrityksen taloutta kohtalokkaalla tavalla. Työnantajille on riskittömämpää palkata mies kuin nainen tai jättää uusi työntekijä kokonaan palkkaamatta.

Nykymallin maksajia ovat myös naiset. Niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä, ovat naiset miehiä heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Vaikka sukupuoli tai edes raskaus ei ole lainmukainen peruste sivuuttaa pätevä nainen työntekijää valittaessa, on riittävän pätevyyden omaava mies työnantajalle monessa tapauksessa sopivampi palkattava. Tämä näkyy myös sekä naisten palkoissa että naisten vaikeuksissa vakiinnuttaa asemansa työmarkkinoilla ja edetä urallaan.

Tilanne on epäoikeudenmukainen ja heikentää kohtuuttomasti naisvaltaisten yritysten kannattavuutta ja työllistämismahdollisuuksia. Tähän ei Suomella ole varaa. Tarvitsemme kipeästi jokaisen työpaikan ja yrityksen. Naisten ei puolestaan pitäisi joutua valitsemaan työn ja perheen välillä tai miettimään, milloin on oikea aika hankkia lapsia. Maamme väestön ikääntyessä nopeammin kuin missään muusa Euroopan maassa, tarvitsemme kipeästi myös lisää lapsia. Vaadimme, että uusi hallitus toimii asiassa. Asiasta on puhuttu ja selontekoja tehty jo riittävästi. Nyt on tekojen aika.


Oulun seudun NYTKISOulun seudun NYTKIS järjesti vaalipaneelin 6.3.2011. Perussuomalaisia paneelissa edusti eduskuntavaaliehdokas Vaili Jämsä-Uusitalo. Oulun seudun NYTKIS ja tilaisuuteen osallistuneet eduskuntavaaliehdokkaat haluavat esittää yllä olevan julkilausuman.

Julkaistu 19.03.2011 klo 10:17