ARTIKKELIT
Perussuomalaiset on luonnollinen valinta
Perussuomalaisten tärkein tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa on palauttaa maahan toimivat kansanvaltaiset rakenteet sekä palauttaa terveet perusarvot politiikan keskiöön, jotta hyvinvointivaltio voidaan pelastaa.
EU:n hivuttaminen erilaisten kiellettyjen lainojen ja lainatakauksien avulla kohti liittovaltiota voi olla Keski-Euroopan etu, mutta se ei ole pohjolassa sijaitsevan Suomen eikä etenkään kansanvallan etu.

Kansanvalta ei voi olla koskaan ylikansallista eli toisin sanoen EU-päätöksenteko on demokratian vastaista. Tämä demokratianvastaisuus on johtanut etenkin monissa euroa käyttävissä maissa poliittisen moraalin lopulliseen rappeutumiseen, koska EU-systeemissä lopulta ne, keiden kuuluisi kantaa vastuu päätöksistään, eivät sitä joudu kantamaan.

Sen sijaan syyttömät, kuten suomalaiset, pannaan maksamaan toisten törppöilyt ja joku kehtaa vielä väittää tämän olevan hyvää bisnestä meille! Tällainen hällä väliä –meininki on omiaan passivoimaan äänestäjiä, koska äänestämisessä ei tunnu olevan mitään mieltä.

Demokratian jätevedenpuhdistamo

Nyt EU on kuitenkin tullut vaiheeseen, jossa se joko muuttuu liittovaltioksi tai nykymuodossaan hajoaa ja palautuu vapaakauppajärjestöksi. Sen takia on tärkeää, että EU-kriittiset voimat nousevat eri Euroopan maissa ja antavat EU:n kehitykselle uuden suunnan. Suomessa tuota suuntaa edustaa Perussuomalaiset.

Harjoitetun politiikan kriisiytymisen kotimaisena ilmentymänä voidaan pitää valtapuolueiden hädissään läpirunnomaa kompromissien kompromissia eli kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Se on saattamassa niin kuntademokratian kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden uhan alle koko Suomessa. Suomesta on tullut hallintohimmeleiden maa, ja Neuvostoliiton ajoilta periytyvä vanha ja ummehtunut kabinettipolitiikan perinne on saamassa jatko-osan, kun koko kuntapäätöksenteko ollaan perustamassa kabinettipolitiikalle. Siinä kuntalaiset ovat pelkkiä alamaisia vailla todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa itseään lähellä oleviin asioihin. Demokratian ruohonjuuritaso niitetään mullalle ja demokratian eroosio kiihtyy. Demokratiaa ravitsevat ideat huuhtoutuvat kyliltä ja keskuksista suoraan suureen ”jätevesipuhdistamoon”.

Liberaalien ideologioiden haaksirikko

Vanhat poliittiset ideologiat vasemmistolaisuus ja porvarillisuus ovat kriisissä, koska niiden menestys on jo pitkään perustunut velkarahalla politiikan tekemiseen. Merkkinä kansalle näiden liberaalien eli vapaamielisten ideologioiden haaksirikosta on se, että ne ovat kehittäneet yhä byrokraattisempia ja harvainvaltaisempia päätöksentekojärjestelmiä niin Euroopan tasolla, kansallisella tasolla kuin paikallisellakin tasolla. Kyseiset ideologiat eivät kestä sitä, että poliittinen suunnanmuutos tehtäisiin demokraattisesti, koska demokratiassa poliittinen vastuu harjoitetusta politiikasta lankeaa vaaleissa. Niinpä järjestelmää on kehitetty suuntaan, jossa äänestämistä ei koeta kovinkaan mielekkääksi, mistä osoituksena jo kauan laskusuunnassa ollut äänestysaktiivisuus mm. Suomessa. Tämä suunta on nopeasti muutettava, jottei demokratia pääse tuhoutumaan.

Perussuomalaisten kannatuksessa ei siis ole kyse mistään sattumasta, vaan kyse on kehityskulusta, jonka luonnollinen jatkumo Perussuomalaisten nousu on. Luonnon tapaan yhteiskunnassakin on omat lainalaisuutensa, joita ei voi uhmata. Politiikan perussuomalaistuminen on ainut jäljellä oleva mahdollisuus demokraattista tietä saattaa asiat Suomessa järjestykseen ja tervehdyttää yhteiskunta.


Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja
apulaispuoluesihteeri

Julkaistu 06.04.2011 klo 07:25