ARTIKKELIT
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö
Yksi tärkeimmistä korjaamista vaativista asioista yhteiskunnassamme niin Perussuomalaisille Naisille yleisesti kuin naisjärjestön puheenjohtaja Marja-Leena Leppäselle henkilökohtaisesti on lasten asia Suomessa. Mitä voisimme tehdä lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja huostaanottojen vähentämiseksi?
- Meilläkin Lappeenrannassa on kouluissa valtavasti käytöshäiriöisiä lapsia. Perhekasvatusta ja neuvontaa pitäisi jollain tavalla kehittää ja lisätä. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö – kun perheet voivat hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin, uskoo Marja-Leena Leppänen.

Yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Marja-Leena Leppänen on ollut Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajana jo kymmenen vuoden ajan, ja se on ollut hyvin haastavaa ja mielenkiintoista aikaa. Varsinaisiin vuosikokouksiin on aina yhdistetty jotain retkiä, tapahtumia, teatteri- tai konserttikäyntejä ja niitä on järjestetty mitä moninaisimmissa paikoissa, Tallinnassakin. Naisten porukka on erittäin hyvähenkistä ja huumorintajuista, sellaista jonka kanssa on ollut mukava tehdä töitä. Ryhmän koostumus on pysynyt pitkälti samana, kun on viihdytty yhdessä. Erityisesti viime kunnallisvaalien aikana naisia kuitenkin tuli huomattavasti lisää, myös nuorempia naisia. Tällä hetkellä jo neljännes perussuomalaisista valtuutetuista on naisia, noin sata henkeä.

Tasa-arvo on tärkeää

Yhteiskunnassa on yleisemminkin alettu puhua enemmän Perussuomalaisille Naisille tärkeistä asioista – omaishoitajien ja lapsiperheiden asemasta sekä tasa-arvosta. Tärkeää olisi, että naistenkin euro nousisi siitä 80 sentistä samalle tasolle kuin miesten.

- Toimimme yhdessä ja hyvässä yhteisymmärryksessä miesten kanssa ja haluamme olla naisia emmekä feministejä, mutta tasa-arvoisuus on meille silti tärkeä asia.
Puolueen naisjärjestö perustettiin aikoinaan puoluetukirahan takia, kuten muidenkin puolueiden naisjärjestöt. Naisjärjestöjen tarkoituksena lienee alun perin ollut naisten aktivoiminen politiikkaan aikana, jolloin naisia oli politiikassa vähemmän.

- Perussuomalaisten Naisten tavoitteena nimenomaan on aktivoida naisia tulemaan mukaan sinne missä on valta ja rahat. Jos pelkästään miehet istuvat päättävillä paikoilla, naisten asema ei kohene esimerkiksi palkkauksessa. Naisten asema ei parane, jolleivät he ole itse aktiivisempia politiikassa.

Tavoitteena työn arvostaminen

Naisjärjestölle hyvin tärkeää olisi myös saada omaishoitajille ja naisvaltaisille aloille parempi palkkaus ja arvostus. Vaikka se tietysti on pitkälti ammattiliittojen tehtävä, pystytään siihen eduskunnassakin myötävaikuttamaan. Työn tulisi aina olla niin kannattavaa, ettei sen päälle enää tarvitsisi hakea toimeentulotukea. Naisia kiinnostaa myös vanhusten inhimillisempi kohtelu. Vanhuksia tulisi voida hoitaa kotona pidempään ja seuraakin he tarvitsevat. Tämän vuoksi muun muassa parempi korvaus omaishoitajille olisi ensiarvoisen tärkeä asia.

- Mielestäni nuorilta, jotka saavat yhteiskunnalta rahaa, pitäisi voida edellyttää että he menisivät vaikka lukemaan ja pitämään muuten seuraa vanhuksille. Rahaa ei pitäisi jakaa vastikkeettomasti. Kyllä yhteiskunnassa töitä olisi, jos se vain osattaisiin järjestää. Työtä pitäisi oppia kunnioittamaan ja arvostamaan nuoresta saakka.Teksti: Mika Männistö

Julkaistu 10.04.2011 klo 07:01