ARTIKKELIT
Eläkeläisten syrjintä on lopetettava
Olen yksi 1 329 990 Suomessa asuvasta eläkeläisestä, tieto on vuoden 2009 lopun tilastosta. Kuten moni muukin aktiivinen äänestäjä, olen samaa mieltä, että taitettu indeksi huonontaa meidän eläkkeitämme sitä enemmän, mitä kauemmin olemme eläkkeellä.
Olen jäänyt eläkkeelle ennen vuotta 1996 ja saanut palkastani 50 prosenttia, nyt eläkkeeni reaaliarvo on alle 40 prosentin. Vastaavia tapauksia on runsaasti. Ainoa oikeudenmukainen ratkaisu eläkeläisiä kohtaan on se, että palataan alkuperäiseen palkkaindeksiin, joka oli voimassa työeläkejärjestelmän perustamisvaiheessa vuonna 1962. Varaa on, sillä lakisääteisiin työeläkeyhtiöihin ja säätiöihin kertyneet noin 130-140 miljardin varat tulevat riittämään hyvin, esim. eläkkeitä maksettiin vuonna 2009 21,1 miljardia euroa. Saman verran kertyy vuosittain työeläkemaksuja. Paluu palkkaindeksiin lisäisi työeläkemenoja erimerkiksi tänä vuonna noin 240 miljoonaa euroa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä eläkeläisten ostovoiman turvaamiseen sekä vanhuspalveluiden saatavuuteen sekä laatuun. Näin indeksitarkastus tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa.

Tällä ratkaisulla korjataan indeksikorotusten viiveellisyys. On aika korjata tilanne, jonka oikaisemiseen tarvitaan vain päättäjien tahtoa. Valtion varoja muutokseen ei tarvita.

Omaishoidon pahimpien epäkohtien korjaaminen

Omaishoidon tuen palkkioiden maksaminen tulee siirtää Kelalle ja sen määrää on nostettava nykykustannustasoa vastaavaksi. Kotitalousvähennystä ei saa poistaa ja heikentää, koska se on elintärkeä, jotta vanhukset voisivat asua mahdollisimman pitkään kotona.

Ikäihmisillä pitää olla mahdollisuus saada äänensä kuuluviin!Onni Hiltunen
eläkeläinen, varavaltuutettu
Orimattila

Julkaistu 11.04.2011 klo 08:05