ARTIKKELIT
EU porskuttaa - sinä maksat
Suomi on tukevasti EU:n nettomaksaja - sinä maksat. Perussuomalaiset ovat vuodesta toiseen esittäneet, että Suomen hallitus aloittaisi neuvottelut Suomen maksuosuuden poistamiseksi Yhdistyneille Kuningaskunnille myönnettävään EU-maksuhelpotukseen.
Sen paremmin Lipposen, Vanhasen kuin Kiviniemenkään hallitus ei ole korvaansa lotkauttanut tälle asialle, vaikka monet EU- maat ovat helpotusta hakeneet ja myös saaneet.

Suomi on maksanut vuosien saatossa Yhdistyneiden Kuningaskuntien jäsenmaksuhelpotusta oheisen taulukon mukaan vajaat kaksi miljardia euroa!!!

Perussuomalaisten mielestä jäsenmaksuhelpotus on perusteeton, eikä Suomen pidä omien jäsenmaksujensa lisäksi maksaa tätä helpotusta. Siksi olemme eduskunnassa johdonmukaisesti äänestäneet näiden rahojen poistamisen puolesta jääden vähemmistöön. Tänä vuonna tämän aloitteen käsittely eduskunnan täysistunnossa yritettiin jopa estää, vaikka täsmälleen sama esitys oli valtiovarainvaliokunnassa hylätty. Vanhat puolueet eivät halua totuuden paljastumista, mutta se murtautuu esille. Asiasta lopulta äänestettiin edustaja Tennilän esityksen pohjalta, joka ajoi samaa asiaa. Eduskunnan enemmistö hylkäsi esityksen.


Ehdotus:

Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän jäsenmaksu-helpotuksen vähentäminen

Suomi maksaa Euroopan unionille jäsenmaksua, joka perustuu arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon. Tämän lisäksi Suomi osallistuu Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän EU-maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ensi vuonna 74 000 000 eurolla.

Tämä on täysin käsittämätöntä. Suomen pitää käynnistää välittömästi neuvottelut tämän Kankkulan kaivoon heitetyn rahoitusosuuden poistamiseksi kokonaan. Neuvottelujen vauhdittamiseksi ehdotamme, että Yhdistyneen Kuningaskunnan maksuhelpotukseen ehdotettu määräraha poistetaan jo ensi vuoden talousarviosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta vähentää valtion vuoden 2011 talousarvion momentilta 28.92.69 74 000 000 euroa Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ehdotetusta määrärahasta.


Helsingissä 20 päivänä
syyskuuta 2010

Raimo Vistbacka
Pentti Oinonen
Pirkko Ruohonen-Lerner
Pertti Virtanen
Pietari Jääskeläinen

Julkaistu 16.04.2011 klo 07:25