ARTIKKELIT
PS-nuoret: Luonnonvarat takaisin kansalliseen hallintaan
Vuonna 2007 valtion omistusten hallinnoinnista vastaava ministeri Jyri Häkämies myi 200 miljoonalla eurolla Soklin ja Siilinjärven poikkeuksellisen puhtaat fosforin esiintymät norjalaiselle kaivosyhtiö Yaralle. Tällä hetkellä esiintymien arvoksi on arvioitu useita kymmeniä miljardeja euroja.

Fosfori on ruoantuotannolle välttämätön lannoitteiden raaka-aine, joka on joidenkin arvioiden mukaan loppumassa jo 50 vuoden sisällä, minkä seurauksena sen hinta on tällä hetkellä valtavassa nousussa. Vuonna 2006 fosfaatin, eli fosforin raaka-aineen, maailmanmarkkinahinta oli noin 45 dollaria/tonni, kun se tämän vuoden alussa oli jo 160 dollaria/tonni. Hintakehitys on selkeästi nouseva, ja useiden arvioiden mukaan maailman fosforivarat ovat öljyn tapaan ehtymässä.

Suomen alueella on monia harvinaisia maametalleja, jotka ovat tärkeitä elektroniikkateollisuudessa. Kiina, jolla on näiden tuotannossa miltei monopoli, asetti juuri vahvoja vientirajoituksia strategisesti tärkeille luonnonvaroille, mikä tulee nostamaan näiden EU:n strategisiksi raaka-aineiksi määriteltyjen luonnonvarojen hintaa tuntuvasti. Tämä oletettu hintojen voimakas nousu on jatkossa otettava huomioon malmivarojen arvoa arvioitaessa.

Kaivosyhtiö Yaran viedessä voitot Norjaan, ja siirtäessään fosforin rikastuksen kustannussyistä Venäjälle, Suomen valtion tehtäväksi jää kaivostoimintaa tukevan infrastruktuurin rakennuttaminen. Taas kerran Suomen valtio joutuu maksumieheksi taloudellisten hyötyjen liidellessä linnun lailla rajojen ulkopuolelle.

Kaivosomistusten myyminen ylikansallisille kaivosyhtiöille on Suomen viimeaikojen suurimpia katastrofeja ja verrattavissa maanpetokseen. On myös olemassa hyvin suuri riski, että vastaavia "onnettomuuksia" voi sattua jatkossakin, mikäli asian mahdollistaneisiin tekijöihin ei määrätietoisesti tartuta. Myös Ullavan ja Kaustisten arvokkaat litiumesiintymät on myyty norjalaisille.

On varsin synkkä tulevaisuuskuva, että hyvin arvokasta kansallisvarallisuuttamme tullaan yksityistämään laajassa mittakaavassa täyteen alihintaan ylikansallisille suuryrityksille. Suomen valtion tulisi tukea kotimaista kaivosteollisuutta, jotta sillä olisi riittävät mahdollisuudet kilpailla ylikansallisten yritysten kanssa. Kotimaista kaivososaamista nimittäin löytyy, kuten Talvivaara on todistanut.

Perussuomalaiset Nuoret esittää, että kaikki valtion investoinnit ja tukiaiset kaivostoiminnalle tulee saattaa arvioitaviksi niiden mahdollisen kansantaloudellisen nettohyödyn laskemiseksi, ja valtion maksamat tukiaiset tulisi rajoittaa vain sellaisiin hankkeisiin, joiden osalta tällaista nettohyötyä on saatavissa.


Perussuomalaiset Nuoret ry:n hallituksen kannanotto
23.5.2011

Julkaistu 28.05.2011 klo 07:25