ARTIKKELIT
Naisia mukaan luottamushenkilöpaikoille!
Perussuomalaisten kunnallisvaalimenestyksen takana oli myös puolueen naisten runsas mukanaolo. Naiset eivät olleet vain mukana, vaan olivat aktiivisia myös vaalityössä. Naisjärjestö ansaitsee kiitoksen naisehdokkaiden aktivoimisesta mukaan kunnallisvaaleihin.

Perussuomalaisten kunnallisvaalimenestyksen takana oli myös puolueen naisten runsas mukanaolo. Naiset eivät olleet vain mukana, vaan olivat aktiivisia myös vaalityössä. Naisjärjestö ansaitsee kiitoksen naisehdokkaiden aktivoimisesta mukaan kunnallisvaaleihin.
Minulla ei ole aivan tarkkaa tietoa naisten menestyksestä koko maan osalta, mutta ainakin Pirkanmaalla naisten suhteellinen osuus uusista valtuutetuista on merkittävä.
Toivottavasti myös miesvaltaiset valtuustoryhmämme huomioivat naisten panoksen muutenkin, kuin vain kiintiön täyttäjinä.
Meillä Parkanossa, vaikka valtuustoryhmämme onkin miehinen, naiset ovat tasapuolisesti mukana jaettaessa lautakunta- ja hallituspaikkoja. Kaupunginhallitukseen ja jokaiseen lautakuntaan tulee Perussuomalaisilta naisjäsen. Paikkojen jaossa noudatetaan tasapuolisuutta, ainoana kriteerinä ehdokkaan sopivuus paikalle ja kunnallisvaaleissa saatu äänimäärä. Tietysti myös omia haluja eri tehtäviin kysellään. Me lupasimme jo kunnallisvaaliohjelmassa, että pois oman edun tavoittelu kunnallispolitiikasta. Se koskee myös luottamuspaikkajakoa.
Ne jotka ovat kunnallisvaalityössä mukana olleet ja ehdokkaiksi asettuneet, ovat etusijalla eri paikoille. Tällaisen vetoomuksen heitän kaikille valtuustoryhmille ympäri maan. Kunnallisvaaleja tulee jatkossakin. Uudet valtuustoryhmämme aloittaessaan toimintansa ensi vuoden alussa aloittavat samalla kunnallisvaalityön toimimalla tasapuolisesti ja epäitsekkäästi  äänestäjiensä ja samalla oman kuntansa parhaaksi.  


Toivotan lukijoille Iloista Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Helena Ojennus
Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen

Julkaistu 11.12.2008 klo 11:30
Kirjoittaja: Helena Ojennus