ARTIKKELIT
Lea Mäkipää - aina hyväntuulinen puurtaja
Näin luonnehti joku Lean kanssa pitkään eri yhteyksissä työtä tehnyt henkilö. Lea tosin itse väittää, että kyllä se hyväntuulisuus on joskus kovalla koetuksella. Tulee päiviä jolloin ei mikään luonnistu niin kuin pitäisi, ja aika tahtoo loppua kesken. Silloin kysytään yksinoloa ja pitkää pinnaa. Onneksi aviomies Markku tuntee nuo oireet ja osaa laittautua hyvissä ajoin omalle työmaalleen, yrityksensä pariin.
Leaa ei voi millään nimittää pelkästään poliitikoksi. Siviiliammatti merkonomi, on aikanaan työllistänyt monilla eri aloilla, päätyö kuitenkin lähinnä kirjanpito- ja konttoritehtävissä. Ehkäpä ei eduskunnassa ole montaakaan edustajaa tällä hetkellä, joilla on yhtä monipuolinen kokemus myöskin ns. oikeista töistä.

Kolmen kauden kansanedustajalle luulisi uudelleen aloittamisen olevan helppoa. Onhan se joiltakin osin, mutta eduskuntakin on muuttunut muutaman vuoden aikana erittäin paljon. Tietotekniikan tulo eduskuntatyöhön on ollut nopeaa. Kun sitä työtä ei ole erityisen paljon tehnyt, vaatii sen sisäistäminen oman aikansa.

Toisaalta monet asiat ovat tuttuja. Koko organisaation toiminta on pysynyt käytännössä samanlaisena. Asioiden käsittelyjärjestys, valiokuntatyö, aloitteiden tekeminen, niissä on tietty tuttu järjestyksensä. Tosin myöskin avustajien tulo eduskuntaan tuo huomattavan helpotuksen moniin asioihin. Avustajalla on mahdollisuus päästä eduskunnan tietoverkkoon ja hakea tarvittavia taustatietoja esim. valiokunta- ja täysistuntotyöhön. Samoin avustaja voi toimia puhtaaksikirjoittajana erilaisissa kysely- aloite- ym. teksteissä.

Ns. pikkuparlamentti-rakennus on tuonut runsaasti uutta tilaa eduskuntaan. Samalla se laajentaa liikkumisen tarvetta eri osastoilla. Askelmittari näyttäisi päivän mittaan varmasti kunnioitettavia lukemia, mitä käytävillä joutuu liikkumaan siirtyessään paikasta toiseen.

Tavoitteet

Tavoitteet eduskuntakaudelle ovat edelleen samat, kuin ehdokas Mäkipäällä. Puolustaa niitä ihmisiä jotka ovat heikoimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa. Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen tarvitaan todellisia toimenpiteitä, tuloeroja kaventavaa toimintaa. Perusturvan korottaminen satasella tuo useimmille noin kaksikymppiä lisää kukkaroon, kun muita tukia leikataan vastaavasti. Tätä vasemmisto kehuu kaikkien aikojen kädenojennukseksi köyhille!

Todellisia tekoja tarvitaan, jos ja kun ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Tuloluokkien yläpäästä on leikattava niin, että jaettavaa jää myös heikompiosaisille.

Kuntien ahdinkoon ja sitä kautta kunnallisverojen korotuspaineeseen tulisi olla toisenlainen tavoiteasettelu kuin uudella hallituksella. Ei kuntien yhdistämisellä, joihin hallitus on pakottamassa, saada taloudellisesti mitään merkittävää säästöä.

Nuorisotyöttömyys tulee olemaan seuraavien vuosien yksi suurimpia ongelmia. Yrittäjyyden, uusien työpaikkojen luomisen kautta Suomeen on mahdollisuus saada taloudellista kasvua aikaan. Tätä ei mahdollisteta hallituksen kaavailemilla energia- ja polttoaineverotuksen korotuksilla.

Moraalikäsitteiden ja arvomaailman ylläpitämisessä olemme eri linjoilla kuin hallitus, johon kristilliset menivät takuumiehiksi.

Perussuomalaiset tekevät oppositiossa ollessaankin näkyvää, asiallista ja todelliseen muutokseen tähtäävää politiikkaa.

Tällä hetkellä Mäkipäällä on asunto etsinnässä pääkaupunkialueelta. Vuokrataso on melko hurja. Jonkinlainenkin nukkumapaikka maksaa noin tonnin kuussa, joten on kysymys ns. ”myyjän markkinoista”. Ratkaisu löytynee ennen syyskauden alkua.


Teksti:
Reijo Ojennus
Julkaistu 15.07.2011 klo 08:30