ARTIKKELIT
Autoa tarvitsee moni vanhanakin
Auto on usein välttämätön liikkumisen apuväline erityisesti haja-asutusalueilla, missä välimatkat ovat pitkiä ja joukkoliikenne puutteellista. Kunnilta on vammaispalvelulain nojalla mahdollista hakea tukea auton räätälöimiseksi vammaisen henkilön käyttöön sopivaksi.
Ajokortti pysyy voimassa 70 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen se on uusittava. Ajokortin jatkoluvan myöntää poliisi oman harkintansa mukaiseksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Raskaalle kalustolle, kuten linja- ja kuorma-autoille, lupa voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Luvan saamiseksi tarvitaan lääkärintodistus.

- Tärkeimmät lääkärintodistuksessa vaadittavat asiat ovat näkö, kuulo, lääkitykset ja yleinen terveydentila. Lääkäri harkitsee, suositteleeko se ajokortille jatkoaikaa, ja tämän harkinnan perusteella poliisi tekee oman ratkaisunsa asiassa. Lääkärillä on aina ilmoitusvelvollisuus poliisille, jos asiakkaan terveydentila on sellainen, ettei hän enää kykene ajamaan autolla, kertoo kuljettajatutkintoyksikön päällikkö Veijo Tuononen liikenteen turvallisuusvirasto TraFista.

Autoilun apuvälineet

Autoihin on mahdollista hankkia myös monenlaisia apuvälineitä ihmisille, jotka ovat liikuntarajoitteisia sairauden, vammautumisen tai synnynnäisen vian vuoksi. Autoilun apuvälineillä varustetun auton ajaminen kuitenkin edellyttää ajonäytteen antamista tutkinnon vastaanottajalle.

Liikuntavammaiselle auto on usein välttämätön liikkumisen apuväline erityisesti haja-asutusalueilla, jossa välimatkat ovat pitkiä ja joukkoliikenne ja kuntien tarjoamat kuljetuspalvelut rajallisia. Auton räätälöiminen vammaisen henkilön käyttöön sopivaksi tulee usein kalliiksi. Taloudellista tukea auton hankintaan saa tällä hetkellä useammalta hallinnon alalta. Selkein tuki tulee verottajalta autoveron palautuksena ja ajoneuvoveron vapautuksena. Tukea voi hakea myös kunnalta.

Kunnat myöntävät, Kela ei

Vammaispalvelulain nojalla vammaiselle henkilölle voidaan myöntää tukea auton hankkimiseen, jos tämä pystyy osoittamaan tarvitsevansa autoa päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Tarpeen on oltava jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva.

Kela ei myönnä autoiluun liittyvää tukea juuri koskaan. Poikkeuksena on joissain harvinaisissa tapauksissa vaikeavammaiselle henkilölle myönnetty tuki auton hankintaan auton ollessa välttämätön hänen yritystoiminnassaan. Tällöin tuki kuuluu elinkeinotuen piiriin.

Neuvoa ja opastusta auton ja apuvälineiden hankintaan saa joistain autoliikkeistä sekä apuvälineisiin erikoistuneista yrityksistä, joita on Suomessa parikymmentä. Muutostöitä voivat olla esimerkiksi ajonhallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin ja pyörätuolin nostolaite. Jos myönteinen korvauspäätös kunnalta on saatu, korvataan nämä muutostyöt määrärahojen puitteissa kokonaisuudessaan.


Lähde: www.ake.fi
Teksti: Mika Männistö
Julkaistu 16.08.2011 klo 07:59