ARTIKKELIT
Syksy tuo kokoukset tullessaan
Perussuomalaisten piiri- ja paikallisyhdistysten sääntömääräiset syyskokoukset ovat kohtapuolin edessä. Yhdistysten johtoon valittavien henkilöiden johdolla mennään tulevan vuoden kuntakohtaisiin vaaleihin ja nyt tarvitaan sellaiset henkilöt, joko entiset tai uudet, jotka haluavat sitoutua ja tehdä työtä puolueen tavoitteiden eteen. Tarvitaan yhteistyökykyä ja -halua.
Puolueen kasvun myötä kiinnostus yhdistysten johtopaikoille on lisääntynyt ja äänestystilanteitakin tulee. Siinä ei ole mitään erikoista. Äänestäminen kuuluu normaaliin järjestödemokratiaan. Valinnat tehdään toimikaudeksi, joko äänestäen tai ilman, mutta sitten pulinat pois. Valituille täytyy antaa työrauha. Olen kyllästynyt selvittelemään turhia sotkuja, jotka aikaansaadaan pelkästään sillä, että joku ei tyydy demokraattisesti tehtyihin päätöksiin ja siitä syystä pyrkii aiheuttamaan hämminkiä. Tämä ei vetele. Puoluetoimintaa ei kehitetä rettelöimällä.

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty

Henkilövalintojen ohella tärkeitä päätettäviä asioita ovat mm. seuraavan kalenterivuoden toiminnan suunnittelu ja talousarvio. Toimintasuunnitelmassa esitetään lyhyesti ja ytimekkäästi ne käytännön tavoitteet mitkä yhdistyksen toiminnalle asetetaan, sekä konkreettiset toimet ja keinot joilla asioita hoidetaan. Suunnitelmaa laadittaessa pitää muistaa miksi yhdistys on olemassa ja mitkä ovat sen säännöissä mainitut toiminnan muodot ja keinot. Toimintasuunnitelman tärkeys on myös siinä, että yhdistyksen toiminnan on oltava jäsenistöä tyydyttävää ja samalla uusia jäseniä houkuttelevaa. Tilanteet saattavat vuoden kuluessa muuttua ja suunnitelmaa voidaan joutua tarkentamaan. Tällöin on kuitenkin varauduttava esittämään hyvät perustelut yhdistyksen kokoukselle.

Talouden suunnittelu alkaa hyvän toimintasuunnitelman pohjalta ja talousarvion tulee olla sopusoinnussa toimintasuunnitelman kanssa. Realistisen talousarvion aikaansaamiseksi kannattaa arvioida tulot hieman odotettua pienemmiksi ja menot vähän oletettua suuremmiksi.

Tämä on hyvä huomioida

Paikallisyhdistyksissä on syytä muistaa ja ottaa huomioon, että piirikokoukseen osallistuvan puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen varaedustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote.

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

Julkaistu 25.08.2011 klo 07:00