PERUSSUOMALAISTEN HISTORIA PÄHKINÄNKUORESSA

Puolueen perustaminen
Puolue on perustettu 11.5.1995, merkitty yhdistysrekisteriin 16.6.1995 ja puoluerekisteriin 13.10.1995. Perussuomalaisten ensimmäinen puoluekokous pidettiin Kokkolassa
25.-26.11.1995.

Ensimmäinen puoluekokous
Ensimmäisessä puoluekokouksessa puolueen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, varatuomari Raimo Vistbacka Alajärveltä. Perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtui vuonna 1997, jolloin tehtävään valittiin sitä edelleen hoitava valtiotieteen maisteri, nykyinen kansanedustaja Timo Soini Espoosta.

Puoluesihteerit
Puoluesihteereinä ovat toimineet muun muassa Timo Soini, Rolf "Fred" Sormo sekä Hannu Purho. Nykyisin tehtävää hoitaa Ossi Sandvik.

Perussuomalainen-lehti
Puolueen pää-äänenkannattaja Perussuomalainen-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran huhtikuussa 1996. Sen vastaavina päätoimittajina ovat toimineet Heikki Lehti, Rolf "Fred" Sormo, Harri Lindell ja Hannu Purho. Nykyisin päätoimittajana toimii Matias Turkkila. Lehti ilmestyy kolmen viikon välein, ja sen painosmäärä on noin 25 000 kappaletta.

Puolueen ylin johto
Korkeinta päätösvaltaa puolueessa käyttävät:
- puoluekokous (kokoontuu joka toinen vuosi)
- puolueneuvosto (kokoontuu niinä vuosina, jolloin ei ole puoluekokousta)
- puoluevaltuusto (kokontuu vuosittain 1-2 kertaa)

Asioita valmistelevana ja käytännön toimintaa pyörittävänä puolue-elimenä toimii kaksitoistajäseninen puoluehallitus.

Vaalimenestys
Perussuomalainen puolue on perustamisestaan lähtien osallistunut kaikkiin kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin. Vuoden 2006 alussa pidetyissä presidentinvaaleissa Perussuomalaisten ehdokkaana oli Timo Soini, saaden noin 103 000 ääntä (3,4 %). Viime eduskuntavaaleissa 18.3.2007 Perussuomalaiset ottivat suhteellisesti suurimman vaalivoiton. Ääniä kertyi yli 112 000, joka tekee 4,1 % (edellisissä eduskuntavaaleissa 2003 kannatus oli 1,6 %). Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa kannatus oli jo 5,4%, Perussuomalaisia kunnanvaltuutettuja valittiin kaikkiaan 443.

Kansanedustajat ja muut  vaikuttajat
Perussuomalaisten näkyvimmät vaikuttajat ovat tällä hetkellä sen 39 kansanedustajaa.

Perussuomalaiset juuret
Perussuomalaisen puolueen juuret juontavat vuoteen 1959, jonka helmikuussa perustettiin Pieksämäellä Suomen Pientalonpoikien Puolue. Sen legendaarisia johtohahmoja olivat muun muassa Veikko Vennamo ja Eino Poutiainen. Vuonna 1967 SPP muutti nimensä Suomen Maaseudun Puolueeksi.

SMP:n toiminta kuihtui muun muassa talousvaikeuksien, puolueloikkausten ja kannatuksen hiipumisen vuoksi pois vuonna 1995. Sen henkisen perinnön vaalijaksi ja kaikki kansalaiset tasavertaisina huomioon ottavan työn jatkajaksi perustettiin puolue Perussuomalaiset.

Perussuomalainen toiminta-ajatus tiivistettynä
Perussuomalainen aatemaailma edellyttää, että yhteiskuntamme jäsenillä tulee olla oikeus ihmisarvoiseen elämään. Jokainen kansalainen on yhtä ainutlaatuinen ja arvokas. Kukaan ei ole syntynyt tänne turhaan, kaikkia tarvitaan. Mahdollisuus työntekoon sekä sosiaaliseen turvallisuuteen on taattava jokaiselle Suomen kansalaiselle.

Perussuomalaiset ovat valmiita puoluerajat ylittävään, asialinjapohjaiseen yhteistyöhön, jotta edellä mainitut tavoitteet saavutetaan. Perussuomalaiset on turvallinen ja rakentava sekä epäkohtiin tehokkaasti puuttuva vaihtoehto.