MIELIPITEET
Poljetaanko vammaisten asumisen järjestämisessä ihmisoikeuksia?
Suomi tulee tällä hallituskaudella ratifioimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kehitysvammaistenihmisoikeudet ja sen 19. artiklaturvaa vammaisen henkilön oikeuden valita asuinpaikkansa, kenen kanssa asuu sekä täyden osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuden yhteiskunnan jäsenenä.
Maamme kuntien tulee muistaa tämä asia omissa suunnitelmissaan. Vastuussa olevien kuntien päättäjien on velvollisuus estää kehitysvammaisten ihmisoikeuksien polkeminen sekä samalla nostaa Suomi yhdeksi sivistysvaltioiden joukkoon

Vammaisten ihmisten aseman ja vammaisuuden historian huomioon ottaen on erityisen tärkeää korostaa tätä ihmisoikeusnäkökulmaa. Siihen kuuluvat asiakaskeskeisyys ja osallisuus sekä kehitysvammapalveluissa myös läheisten mukaan ottaminen, itsemääräämisoikeus, omien valintojen ja päätösten tukeminen sekä oikeus normaaliin arkeen. Rohkeasti on nostettava esille, että vammaisillakin on asua normaaleissa asuinympäristössä ja se, kenen kanssa asuu. Tärkeää on myös turvata yksilöllinen apu ja tuki myös vaikeimmin vammaisille sekä vaativa, erityistason palvelu ja osaaminen lähellä ihmisiä.

Sosiaalihuollon asiakaslaki koskee kaikkia kehitysvammaisten saamia sosiaalipalveluja, joihin kuuluu myös asuminen. Lain yhtenä tarkoituksena on edistää erityisesti sellaisten asiakasryhmien hyvän huollon, hoidon ja oikeusturvan toteutumista, joilla itsellään on heikot edellytykset pitää huolta omista oikeuksistaan. Meidän tulee saattaa heidän asuminen ja eläminen mahdollisimman samalle tasolle kuin meidän muiden kuntalaisten.

Lähtökohdaksi on asetettu, että kehitysvammaiset voivat elää kuten muutkin ihmiset omassa lähiympäristössään  Tämän toteutumiseksi on aidosti kuultava kehitysvammaisia ihmisiä itseään ja heidän läheisiään. On tärkeää pohtia, eristävätkö asuminen, palvelurakenne ja palvelujen sisältö edelleen kehitysvammaiset pois normaalista arjesta vai toteutuuko todella tavoite integroida heidät siihen arkeen, mitä muutkin kuntalaiset elävät.


Armi Kärki
Pirkkalan valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen

Julkaistu 19.11.2011 klo 09:18