MIELIPITEET
Poliisimiehet rahastajiksi
Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) ilmoitti 4.12.2008 eduskunnassa, että oikeusministeriössä valmistellaan lakiesitystä, jonka mukaan rikesakko voidaan periä jo tien päällä. Lainmuutoksen taustalla on huoli siitä, että ulkomaalaisille annetuista rikesakoista vain murto-osa maksetaan, eikä maksua voida periä ulkomailta.

Näiden rikesakkojen määrä on niin marginaalinen, ettei muutoksen olisi tarvetta, koska sillä saavutettavat hyödyt olisivat merkittävästi siitä aiheutuvia haittoja pienemmät. Ja jos rahat kerätään ainoastaan ulkomaalaisilta kuljettajilta, mitä mieltä asiasta on tasa-arvovaltuutettu?
Käytännön ongelmia aiheutuu rahojen käsittelystä ja säilytyksestä muiden virkatehtävien aikana. Säilytystä varten partioautoihin olisi asennettava turvasäilöt. Kortilla maksavia varten pitäisi olla maksupäätteet. Näistä aiheutuvat kulut jäänevät poliisin maksettaviksi.


Suhtaudun erittäin varauksellisesti siihen, että pitäisin hallussa toisen omaisuutta, jota saattaisi kertyä esimerkiksi yhden valvontaiskun aikana useita satoja euroja. Saattaapa seuraava virkatehtävä olla sellainen, jonka aikana rahat tuhoutuvat tai joutuvat vääriin käsiin. Poliisin työssä kun kaikki on mahdollista.


Miten lainmuutos vaikuttaisi kansalaisen luottamukseen poliisia kohtaan? Poliisin riippumattomuutta on varmistettu sillä, ettei sakkotulot ohjaudu suoraan poliisille. Sakoissa ja rikesakoissa maksun saaja  on
oikeusministeriön alainen Oikeusrekisterikeskus eikä esim. sisäasiainministeriö tai poliisi.

Jos poliisi myös rahastaisi, syntyisi väistämättä käsitys, että rahat menevät poliisille. Entä kuinka sakotettu voisi olla sataprosenttisen varma, että hänen rahansa päätyvät oikeaan osoitteeseen? Valtion
tuottavuusohjelma tulee vääjäämättömästi vähentämään siviilivirkojen määrää poliisissa. Se tarkoittaa, että sakkojen syöttäminen tietojärjestelmään siirtyy tutkintasihteereiltä yhä enenevässä määrin
poliisimiehille. Eli käytännössä sama konstaapeli, joka sakon kirjoittaa tien päällä, myös syöttää sen poliisin tietojärjestelmään. Vaikka kuinka itse olisit rehellinen ja tekisit työsi kaikkien sääntöjen mukaan, miten takaat luottamuksen, jos on mahdollisuuksia väärinkäyttöön. Kansalaisten luottamuksen takeena tulee aina olla virkatoimien läpinäkyvyys ja väärinkäytösten mahdollisuuden estäminen.

Oikeusministerin mielestä lainmuutoksen tarkoitus on mm. säästää poliisin voimavaroja. Rikesakko on nopea kirjoittaa, maksun suuruuteen vaikuttaa vain rikkomuksen laatu. Lakimuutoksen jälkeen sakon kirjoittamisen lisäksi tulee kirjoittaa kuitti maksetusta rahasta, joka on sitten vielä tilitettävä erikseen eli ainakin kentälle työtä tulee lisää. Ja tämä kaikki on poissa siitä varsinaisesta poliisityöstä, eli hälytys- ja
valvontatehtävien hoitamisesta.

Sakkojen muuntorangaistuksen poistaminen sai aikaan sen, että esim. yhä useammat asianomistajat eivät enää suostu rangaistusvaatimusmenettelyyn näpistyksissä, vaan vaativat asian käsittelyä esitutkinnassa ruuhkauttaen massarikostutkintaa ja tuomioistuimia. Pelkään, että tämäkin lakimuutos
kääntyy itseään vastaan. Rikesakkoja ei enää kirjoitettaisi entiseen tapaan, vaan poliisin puuttumiskynnys nousisi rangaistusvaatimusrajalle. Asian merkitystä liikenneturvallisuuden ja lainkuuliaisuuden kannalta sietäisi oikeusministeriössä pohtia.


Ismo Soukola

vanhempi konstaapeli
kaupungivaltuutettu
Hämeenlinna

Julkaistu 29.01.2009 klo 08:11
Kirjoittaja: Ismo Soukola