MIELIPITEET
Työeläkeveron oikaisu
Veronmaksajain Keskusliitto on nyt tehnyt hyvän ehdotuksen eläkeläisten verotuksen oikaisusta. Liiton nettisivuilla on esitelty tavoitteet 2012-2015 ja siinä on myös esitetty eläkkeiden verotuksen täsmäoikaisu väliinputoajille. Sanatarkasti perusteltuna: ”Työeläke karttuu ainoastaan työtä tekemällä. Työeläkkeiden verotuksen keventäminen on siten myös työn verotuksen keventämistä”.
Jokainen voi tarkistaa eläkeläisten ankaramman verotuksen Verohallituksen verolaskurilla, joka osoittaa keskimääräisen eläkkeensaajan maksavan nykyisin veroa viitisen prosenttia enemmän kuin vastaavasta työpalkasta. Veronmaksajain Keskusliitto ehdottaa täsmällistä oikaisua, jolla kevennetään kohdennetusti niiden eläkkeensaajien verotusta, jotka muutoin maksaisivat enemmän veroa kuin samantuloinen palkansaaja.

Eläkkeensaajien verotusta ehdotetaan kevennettäväksi tulovälillä 13500-35300 euroa, korottamalla kunnallisverotuksen eläketulovähennystä. Tämä on reilu ja oikeudenmukainen malli joka on eduskunnan käytettävissä välittömästi ja sillä vältetään myös mahdollinen EU: n puuttuminen epäkohtaan.

Edelleen tämä mainio järjestö on tutkinut eläkkeensaajien ostovoimakehitystä ja toteaa, että vuonna 2009 eläkeläisten ostovoima kasvoi, kun ostovoimaa kohottivat yhtä aikaa indeksitarkistukset, verokevennykset ja inflaation painuminen nollaan. Vastaavasti vuosina 2010 ja 2011 eläkeläisten ostovoiman kehitys on kääntynyt pakkaselle, kun verotusta ei ole enää kevennetty ja inflaatio on kiihtynyt indeksikorotuksia suuremmaksi.

”Kiihtyvä inflaatio syö ostovoimaa, sillä eläkkeiden indeksikorotukset seuraavat perässä vasta viiveellä. Myöskään eläkeverotuksessa ei ole enää vuoden 2009 jälkeen toteutettu ostovoimaa tukevia kevennyksiä”, tutkija Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa. Eläkeläisten taloudellinen ikäsyrjintä on nyt saanut asiantuntijajärjestön puuttumaan tilanteeseen perustellusti, kannattaa harkita vaikuttamiskanavan kaveruutta ja seuraavaa jytkyä.


Esko Järvenpää
kaupunginvaltuutettu, eläkeläinen (per./sit.)
Jämsä


Julkaistu 22.12.2011 klo 07:00