MIELIPITEET
Automaattiset sanktiot
EU:lla on kasvu- ja vakaussopimus, joka määrittelee tarkoin julkisen talouden alijäämärajan ja velkaantumisasteen. Sen noudattamista ei kuitenkaan ole valvottu ja sitä ovat rikkoneet jopa kurinpalautusta vaatijat itsekin.

Nyt haluttaisiin palauttaa markkinavoimien luottamus unionin jäsenvaltioiden kykyyn hoitaa velkansa.

Esitetään, että jos valtio ei pysty tai halua pitää kiinni EU:n määrittelemistä hyvän taloudenpidon kriteereistä eli maksimissaan kolmen prosentin budjettialijäämästä ja 60 prosentin velkaantumisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen, valtioon voitaisiin kohdentaa sanktioita.

Puhutaan jopa suorastaan automaattisista rangaistuksista.

Olisi mielenkiintoista kuulla, että millaisia ”sanktioita” ja ”rangaistuksia” on suunnitteilla. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa miten esimerkiksi Kuubaa, Pohjois-Koreaa ja Irania ei ole koskaan saatu kuriin millään puheilla ja saarroilla. Eurooppalainen Serbiakin saatiin kuriin vasta Naton pommituksilla.


Yrjö Saraste


Julkaistu 31.12.2011 klo 09:01