MIELIPITEET
Pakkoruotsi jyllää
Suomen kansalaisista noin viidellä prosentilla on äidinkielenään ruotsin kieli ja heistä useimmat tulevat toimeen myös suomen kielellä.
Edellisten vuoksi on erittäin ilmeistä, että vähemmän kuin viisi prosenttia ihmisten välisestä kanssakäymisestä Suomessa käydään ruotsin kielellä, sillä useimmat ruotsinkielisistä ymmärtävät tilanteen todellisuuden ja keskustelevat suomenkielisen enemmistön kanssa sujuvasti suomen kielellä.

Ruotsin kielen osaamista on pakkoruotsin opetuksella yritetty lisätä suuremmalle osalle kansasta kuin olisi kaikkinensa matemaattisesti perusteltua. Vapaaehtoisella ruotsin opetuksella ruotsin osaaminen voitaisiin keskittää ruotsin kielestä kiinnostuneille, ruotsia mielellään opiskeleville tai muuten vain kielellisesti lahjakkaille. Heidän yhteinen kokonaismääränsä riittäisi hyvin takaamaan ruotsinkielisten palveluiden riittävän määrän ja tason.

Tästä johtuen vapaaehtoinen ruotsin opiskelu olisi Suomelle erittäin edullinen vaihtoehto. Ällistyttävää kuitenkin on, että pakollista ruotsin kieltä puolustellaan toistuvasti samoilla helposti kumottavilla väitteillä. Pakkoruotsi on demokratian ja tasa-arvon vastaista. Pakkoruotsi halveksii suomenkielen kulttuuria ja murentaa Suomen koululaitoksia.

Pakkoruotsin asemaa vahvistetaan systemaattisesti

Svenska Finlands Folkting on puolisalainen järjestö, jonka päämääränä on vahvistaa nykyisen pakkoruotsin asemaa Suomessa. Järjestö on erittäin vahva. Järjestön puheenjohtaja on Presidentti Martti Ahtisaari ja jäseninä muun muassa Pekka Haavisto (vihr.), Miapetra Kumpulainen (SDP), Seppo Kääriäinen (kesk.), Annika Lapintie (vas.) ja Kimmo Sasi (kok.).

Vuonna 2011 Svenska Finland Folkting sai 575 000 euroa valtion määrärahoja. Järjestön toimintaa on tarkoitus systemaattisesti kiihdyttää vuoteen 2015 saakka. Folktingin suurimmat tavoitteet ovat jatkuva ajankohtainen kunta- ja palvelurakenneuudistus. Folktingin osallistuu lainvalmistelutyöhön eri työryhmissä ja siltä pyydetään ja se antaa suoria lausuntoja viranomaisille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa ala-asteikäiset opettelevat pakkoruotsia. Jos ruotsinkielisten määrän vähemmistöasema riittää ruotsin kielen pakolliseen opetukseen Suomessa, milloinkahan saman logiikan mukaan pakkoruotsi ulotetaan koko Euroopan unionin laajuiseksi?


Juhani Keinänen
Lapin Piirin Perussuomalaisten varapuheenjohtajaJulkaistu 22.01.2012 klo 21:13