MIELIPITEET
Jämähtänyttä demokratiaa
Demokratiasta on paljon sanottu ja kirjoitettu. Sanotaan, että perussuomalainen vastustaminen ja erilaisten vaihtoehtojen esille tuominen tai niiden vaatiminen on demokratian vastustamista. Minä väitän, että se on halua syvempään analyysiin ja todellisten lopputulosten hakemista ja arvioinnin vaatimista.
Presidentti Havel kirjoitti romaanissaan: "Demokratian luonnollinen haitta on se, että se sitoo niiden kädet, jotka suhtautuvat siihen vakavasti, kun taas niille, jotka eivät ota sitä vakavasti, se sallii lähes kaiken." Suomessa vaaleissa eniten ääniä saanut puolue, joka sai viimeksi kuitenkin vain 20,4 prosenttia äänistä eli viidenneksen, aloitti tavan mukaan hallitusneuvottelut. Kun tämä puolue sai vääntää muut puolueet vastoin äänestäjille antamiaan lupauksia oman ohjelmansa taakse, on se demokratian häpeä. Yli puolet Suomen äänestäjistä oli eri mieltä kuin hallitusohjelma.

Kaikilla poliitikoilla ei ollut voimia vastustaa kiusauksia, vaan antoivat heikoimpien aseman huonontamisen jatkua, kun saivat paikan ministeriöön. Miksi annettiin huonolle hallitusohjelmaesitykselle periksi? Miksi ei seisottu äänestäjille annettujen lupauksien takana? Lähtisikö yrittäjä rakentamaan taloa, jos näkisi heti, että pohja ei kestä? Miksi media ei painostanut Kokoomusta muuttamaan ohjelmaa, jos se ei kerran näyttänyt ollenkaan kelpaavan 35 % äänestäjistä? Todellisuudessa VAS ja KD olivat myös hallitusohjelmaa vastaan lähes kaikessa, eli tällöin jo 47 % oli vastaan ohjelmaa. SDP ja Kokoomus samassa hallitusohjelmassa, jompikumpi puolueista ei enää ole olemassa!

Suomalainen demokratia on epämukavuuden välttämistä, ei oikean ratkaisun hakemista. Kansalaiset kuitenkin kunnioittavat ja uskovat poliitikoihin, jotka uskaltavat pitää päänsä. Valiokuntatyöskentelyn verho avattiin jo viime hallituskaudella. Eivätkö poliitikot oppineet siitä mitään? Media laulaa Suomessa kuin seireenit hallituksen laulua, sen sijaan, että se todella tutkisi ratkaisujen taustoja. Suomen kaltaisissa jämähtäneissä demokratioissa on muutoksen pelko rahaviisautta: kehitysmaa mediatoimintaa. Missä on todella riippumaton lehdistö Suomessa? Onko sitä? Mikä vaikkapa Suomen viidestä suurimmasta sanomalehdestä?

Hallitusohjelmassa päätettiin, että Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Suomeen luodaan leikkausohjelma, jolla estetään valtion avun siirtyminen näiden alueiden EU-hankkeiden rahoittamiseen. Mitä tekee alueen ainoa ministeri? Yrittää vaikeuttaa kainuulaisten liikkumista, vaikka itse on talkootyön puolestapuhuja. Ministeri Kyllönen on talkooihmisiä. Joukkoliikenteelläkö ministeri aikoo sinne mummon mökin talkoisiin päästä? Hallitus on myös jäädyttänyt suunnitelmat rahoituksen antamisen valtakunnallisesti tärkeille kaivoshankkeille Pohjois-Suomeen. Miljardilainat otetaan kuitenkin itsestään selvänä asiana Saksan pankkien rahoittamiseen.

Voin sanoa, että hyvä, että Perussuomalaiset eivät halunneet eivätkä lähteneet toteuttamaan tätä muuta kuin pääkaupunkiseutua kurjistavaa hallitusohjelmaa. Eikö Metropolialue tulisi olla vahva jo itsessään? Nyt tämä keskittäminen vain tekee alueen kehittämisen kalliimmaksi ja siellä siedettävästi elämisen mahdottomaksi. Vain vanhan rahan omistajat pärjäävät Helsingissä työpalkoilla.

Jo nyt joutuvat hallituspuolueista viisi kuudesta sanomaan: siitä on lähdettävä, että tähän on tultu ja matkaa on tehty vasta vajaa vuosi siitä, kun tasavallan presidentti 22. kesäkuuta 2011 nimitti hallituksen.

Tsekin tasavallan presidentti Vaclav Havel kuoli 18.12.2011. Hän oli yksi maailmaamme muuttaneista valtiomiehistä. Viime vuosi oli monella tapaa merkittävä demokratian kanalta, tämä vuosi olisi tärkeä demokratian analyysin kannalta. Mitä kansa todella haluaa ja minkälaisia ratkaisuja tältä pohjalta tehdään vai onko kansantahto menetetty hallitusohjelmassa?


Vaili Jämsä-Uusitalo
OuluJulkaistu 26.01.2012 klo 07:52