MIELIPITEET
Lääkäripalvelut turvattava
Suomalaisten eriarvoisuus korostuu terveydenhuollossa. Julkisella puolella halutaan säästöjä. Yksityisellä lääkärillä käynti on vastaavasti monelle vähävaraiselle liian kallista.
Päivystykset kunnissa iltaisin ja viikonloppuisin joudutaan usein hoitamaan keikkalääkärifirman kautta. Keikkafirman käyttäminen yleensä maksaa kunnille paljon. Virkalääkäreiden saamisessa kuntiin on vaikeuksia.

Joissain maissa vastavalmistuneen lääkärin on työskenneltävä muutama vuosi julkisella puolella ennen kuin voivat työskennellä yksityisellä sektorilla. Tosin näissä maissa arvostellaan kovasti sitä, että julkisen puolen lääkäreillä ei ole silloin niin paljon ammattitaidollista kokemusta. Toisaalta on hyvä, että edes taataan jonkinlaiset mahdollisuudet sairaanhoitoon.

Suomessa lääkäreiden työskentely yksityisellä puolella on ymmärrettävää, sillä heidän etunsa (mm. palkkaus) ovat siellä huomattavasti paremmat. Jokaisen ammattikunnan ja ihmisen on kannettava huolta omasta toimeentulostaan. Lääkäreilläkin on oikeus valita työpaikkansa.

Suunnitteilla oleva kuntauudistus ei mielestäni tuo pelastusta eriarvoistumiseen. Saattaa käydä niin, että lääkäripalvelut keskitetään entistä enemmän. Keskittäminen voi tarkoittaa lääkäripalveluiden vähentämistä syrjäseuduilta ja siirtämistä vain suuriin taajamiin. Matkat lääkärin luo pitenevät. Palvelut karkaavat kauemmas. Turvattomuuden tunne lisääntyy. Vähävaraisimmat kärsivät eniten.

Tulevaisuuden terveydenhoidosta on syytä kantaa huolta. Onko kunnallisen systeemin jatkossa mahdollista taata tasapuoliset palvelut? Jos tilanne jatkuu samanlaisena, niin luultavasti kuntiin on jatkossa vielä vaikeampaa saada virkalääkäreitä. Pitäisikö sittenkin kunnallisten systeemien sijasta valtion kantaa enemmän vastuuta tasapuolisten terveyspalvelujen huolehtijana.

Tilannetta ei saa päästää karkaamaan käsistä. Tavallisten kansalaisten lääkäripalveluiden laita kymmenen vuoden kuluttua on iso kysymysmerkki. Kutistuuko julkinen terveydenhoito entisestään? Onko vain rikkailla mahdollisuus käydä lääkärissä?

Hyvinvointivaltiossa on paljon pahoinvointia. Turvatulla terveydenhuollolla on mahdollista tätä pahoinvointia vähentää. Mielestäni terveyspalvelut tulee saada ja taata jokaiselle suomalaiselle. Systeemissä oleviin puutteisiin tulee puuttua.


Minna Reijonen
farmaseutti,
Nilsiän kaupunginvaltuutettuJulkaistu 01.02.2012 klo 18:00