MIELIPITEET
Osuuskaupan edustajiston vaalit
Osuuskauppojen edustajiston vaalit ovat ajankohtainen asia. Osuuskauppa on kuluttajaosuuskunta, jonka keskeinen tehtävä on omistajien taloudellisen aseman parantaminen.
Usean osuuskaupan osalta tosin herää kysymys, onko toiminnan tarkoituksena taseen pysyvien vastaavien kasvattaminen vai asiakasomistajien etujen ajaminen. Taseeseen kertyneet ”seinät” on oltava tuottavassa käytössä, jotta asiakasomistajien etu tulisi turvatuksi.

Periaatteessa edustajisto on osuuskaupan ylin päätöksiä tekevä toimielin, mutta sillä ei liene juurikaan vaikuttamismahdollisuuksia vaikuttaa operationaaliseen toimintaan. Vaikuttamismahdollisuudet riippuvat hyvin pitkälti siitä, että ottaako edustajisto haltuunsa osuuskaupan strategisen johtamisen.

Yleisesti ottaen on käynnissä selkeä poliittinen uusjako - perinteisten vanhojen puolueiden rinnalle on haastajaksi noussut uusi poliittinen voima, Perussuomalaiset. Vanhojen edustajien tilalle olisi syytä saada uutta ajattelua ja omistaja-asiakkaiden etuja tosiasiallisesti ajavia edustajia. Tämä edellyttää, että ehdolle asetetaan riittävä määrä uuden polven ehdokkaita (ei koske ikää), joiden joukosta osuuskunnan jäsenten tehtävänä on valita parhaat mahdolliset ehdokkaat osuuskaupan edustajistoon.

Mikäli kansan syvien rivien vanhoihin puolueisiin pettynyt äänestyskäyttäytyminen jatkuu, niin muutosvoimia edustavien Perussuomalaisten on aika saada äänensä kuulumaan edustajistossa edustajiensa kautta.

Edustajiston vaalit ajoittuvat mielenkiintoisesti presidentinvaalien ajankohtaan. Kysymyksessä on kuitenkin täysin eri vaalit - presidentinvaali on ensisijaisesti henkilövaali, mutta edustajiston vaalit ovat osuuskaupan jäsenten edustajien valintaa, missä ainoastaan osuuskaupanjäsenillä on äänioikeus.

Edustajiston roolia omistaja-asiakkaiden edustajana olisi vahvistettava ja asia, johon uudenedustajiston olisi mielestäni paneuduttava, on ydinliiketoiminta. Onko Osuuskauppojen toiminnoissa on sellaisia rönsyjä, joita olisi syytä ulkoistaa tai myydä yksittäisille ulkopuolisille yrittäjille. Tässä ja osakkaiden etujen ajamisessa on haastetta valittavalle uudelle edustajistolle.


Jussi Y. Hyry
YTM
Kajaani

Julkaistu 05.02.2012 klo 16:00