MIELIPITEET
Eurooppalainen liberalismi
Otsikon käsitettä kuulee käytettävän etenkin kokoomuslaisissa piireissä. Itse tunnen olevani vapaassa markkinataloudessa elävä liberaali, mutta tämä eurooppalainen liberalismi hämmentää minua.
Liberalismin keskeisiä periaatteita on yksilön vapaus päättää omista asioistaan, muun muassa opiskelustaan ja siitä, mihin hän palkkatyöstänsä saamat tulonsa käyttää. Liberalismi puhtaimmillaan ei salli valtion tai keskusjohteisen hallinnon asettavan rajoja yksilön omille valinnoille.

Mietitään tätä eurooppalaista liberalismia helpolla esimerkillä, tukipaketit Kreikalle. Goldman&Sachs-pankki oli yhdessä kreikkalaisten viranomaisten kanssa tietoisesti vääristellyt Kreikan valtiontalouden lukuja. Näin tehtiin vuosikausia, tämä on julkisesti myönnetty. Kreikka on omilla toimillaan ja ahneen pankin myötävaikutuksella upottanut itsensä suohon ja Suomen valtio ja sen yksittäiset kansalaiset ryntäävät rahalla auttamaan. Liberalistille tässä on tukku ristiriitoja, kuten että yksittäinen Suomen kansalainen joutuu maksamaan toisen ihmisen velkoja. Liberalismin oppeja on, että jokainen vastaa omista teoistaan ja myös veloistaan. Moraalisesti Kreikan tukipaketit ovat vieläkin räikeämpiä rikkomuksia liberaalin ihmisen kannalta. Valtio määrää vapaan henkilön maksamaan muiden vääryydellä tekemiä velkoja.

Toinen ongelma meidän eurooppalaisessa liberalismissa on pakkoruotsi. Nuori suomalainen on pakotettu opiskelemaan kieltä, jota hän ei välttämättä tarvitse koskaan. Kun kysyn heti perään europpalaiselta liberalistilta, että miten meidän suhteemme Venäjään, hän vastaa: ”Venäjä on meille suuri kaupallinen mahdollisuus”. Miten selitetään se, että pakkoruotsilla torpataan ja vähennetään nuorten mahdollisuuksia opiskella venäjää, joka edistäisi kanssakäymistämme Venäjän kanssa? Ja se tärkein asia, miksi nuoren ei anneta itse päättää, mitä hän haluaa opiskella?

Vaikka kuinka kääntelen tätä eurooppalaista liberalismia, en pääse kummassakaan esimerkissä pitkälle. Törmään samaan asiaan. Eurooppalainen liberalismi puolustaa molemmissa esimerkeissä tietyn vähemmistön (Kreikka, pankit, suomenruotsalaiset) etuja enemmistön kustannuksella ja valtio päättää puolestasi, kenen velkoja saat milloinkin maksaa. Eurooppalainen liberalismi on avarakatseista ja suvaitsevaa, näin sanotaan. Itse käyttäisin näiden esimerkkien kohdalla sanoja pakko ja riisto. Ne ovat eräälle jo hieman kuolleelle ideologialle tyypillisiä. Haluaisinkin kuulla eurooppalaisen liberalistin suusta, miten hän selittää nämä yksilön vapautta ja toimeentuloa rajoittavat tekijät eli pakotettu opiskelu ja muiden velkojen maksaminen?


Jani Mannerheimo


PS. enää sinun ei tarvitse miettiä, miten Goldman & Sachs-pankilla on varaa maksaa sihteereillekin kymmenien tuhansien eurojen kuukausipalkkoja. Eurooppalainen liberalismi ja sinä kustannatte.Julkaistu 07.02.2012 klo 15:00