MIELIPITEET
Loppuuko kilpailu jätekuljetuksissa?
Uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012.Kuntien on lain mukaan perustettava jätelautakunta, joka voi vahvistaa nykyisen sopimuspohjaisen järjestelmän. Se tarkoittaa sitä, että jokainen taloyhtiö, omakotitalo, yritys- ja muu jätettä tuottava laitos voi valita kuudesta alueellamme toimivasta jätekuljetusyrityksestä mieleisensä hinnan tai muiden seikkojen perusteella.
Jätelautakunta voi myös kunnallistaa jätteiden kuljetuksen ja kilpailuttaa jätteiden kuljetukset alueellaan. Se tarkoittaisi sitä, että Savonlinnan alueella pörssiyhtiö Lassila&Tikanoja löisi lautaan sellaiset tarjoukset, johon ketkään muut eivät mitenkään pysty. Pörssiyhtiöllä on varaa harjoittaa tappiollista toimintaa vuosia.

Seuraavalla tarjouskierroksella 3-5 vuoden kuluttua ei varmuudella ole muita tarjoamassa kuin Lassila&Tikanoja. Muilla tarjoajilla ei ole varaa pitää miljoonakalustoa tyhjän panttina ja samalla noin 60 henkeä siirtyy kortistoon. Kun nämä yksityiset yrittäjät on tapettu voi tämä pörssiyhtiö nostaa hinnat pilviin ja varmuudella nostaa. Myös palvelun taso romahtaisi, kuten tapahtui Puumalassa, jossa jäteauto kiersi yhtenä päivänä viikossa. Kunta kokeili tätä niin sanottua jätekuljetusta ja kolmen vuoden jälkeen lopetti tämän pelleilyn.

On myös arvosteltu sitä, että monta jäteautoa ajaa peräkkäin. Biojäte, sekajäte, pahvi, paperi, metalliromu ja jätekaivojen tyhjennys on tapahduttava eri autoilla taloudellisista syistä tai viranomaismääräyksistä johtuen. Toivottavasti jätelautakunta tekee sellaisia päätöksiä, että se on edullisinta meille laskun maksajille, että yrityksiä ei kaadeta ja että työpaikat säilyvät.


Erkki Rakkolainen
kaupunginvaltuutettu (ps)


Julkaistu 20.02.2012 klo 07:00