MIELIPITEET
Painostukselle uusi termi: ”Poliittinen ohjaus”
Mitä pitemmälle puolustusministeri Wallinin kootut selitykset etenevät, sitä selvemmin käy ilmi, että Puolustusvoimia painostettiin jättämään Dragsvikin varuskunta säästövaatimusten ulkopuolelle. Ministeri Wallin on keksinyt vain uuden neutraalimmalta kalskahtavan termin: ”Poliittinen ohjaus”.
Itsekin olen saanut sen verran upseerikoulutusta ymmärtääkseni, etteivät sotilaat tee vapaehtoisesti sellaista suunnitelmaa, jossa Itä-Suomi tehdään demilitarisoiduksi vyöhykkeeksi. Mikkelissä olevan maavoimien esikunnan itäpuolelle ei jäisi yhtään varuskuntaa, kun Kontiolahden varuskunta suljetaan. Varuskuntien tehtävähän on suojata esikuntia ja joukkojen perustamista. Jo aiemmin Mikkelistä poistettiin Savon Prikaati.

Puolustustamme rapautettiin jo presidentti Halosen ajamalla maamiinojen tuhoamisella. Niidenkään suomaa hidastetta ei ole käytettävissä. Ottawan sopimus oli sellainen, jota suurvallat eivät noteeraa. Venäjä nyt viimeksi. Ainakin sotilaat tietävät, että kaikki aseet tappavat ja haavoittavat. Maamiinat eivät ole sen pahempia kuin muutkaan aseet.

En näe sodanuhkaa mistään suunnasta, mutta jos koko maata puolustetaan, rauhanajan suunnitelman periaatteet eivät voi poiketa sodanajan periaatteista. Tässä puolustusvoimien säästöasiassa nyt Wallin veti rankasti kotiinpäin, eikä toiminut ministerin objektiivisuuden ja arvovallan mukaisesti.


Kalevi Hämäläinen, MMM
Pioneerikapteeni res.

Julkaistu 25.03.2012 klo 07:00