MIELIPITEET
Kansanäänestys joka kunnassa kuntavaalien yhteydessä
Kunnallisvaaleissa olisi oiva tilaisuus järjestää joka kunnassa neuvoa-antava kansanäänestys kuntarakenneuudistuksen mukaisista kuntaliitoksista. Näin kuntapäättäjät saisivat tiedon kuntalaisten mielipiteestä työryhmän ehdotukseen, omassa kunnassaan. Jos kansanäänestys järjestettäisiin kaikissa kunnissa, hallitus saisi mitattua kuntauudistuksen kannatuksen koko maassa.
On todennäköisesti turha odottaa, että hallitus järjestäisi neuvoa-antavan kansanäänestykset omasta aloitteestaan. Suomessa EI ole ollut tapana, eikä haluja kuunnella tai kysyä äänestäjän mielipidettä menossa olevista merkityksellisimmistäkään laki- tai valtiosopimushankkeista. Lakeja, perustuslakeja ja mitä tahansa muuta asiaa voi hallitus muuttaa, mutta hallitusohjelma on saanut sellaisen statuksen, että sitä EI muuteta, vaikka maa nielaisisi. Ja raja railona aukeaa puolue-eliitin ja äänestäjän välillä.

Edellä mainitusta johtuen, on kuntapäättäjien ja tarvittaessa kunnan asukkaiden alettava aktiivisiksi saadakseen äänensä kuuluviin jo hyvissä ajoin jotta sillä olisi vaikutusta. Muutoin käy niin, että keskushallinto päättää kuntajaosta ja muodollisesti kuulee kuntia ja mahdollisesti kansalaisia, muodollisesti oikein, mutta sisällöllisesti tyhjästi. Kuuleminen ja kuulluksi tulemisella on eroa.

Kaikki voivat tehdä aloitteita

Virkkunen kiertää nyt maata ja maakuntia "kuulemassa" kuntapäättäjiä. Näin saadaan mandaatti tehdä muodollisesti oikein pakkokuntaliitoslaki, olemassa olevien karttaharjoitusten pohjalta. Muodollisesti oikein, mutta perustuslain- ja kansanvallanhengen mukaisesti väärin. Neuvostoliitossa oli liikkumisen vapaus taattu, mutta käytännössä sitä ei ollut eikä sitä voinut toteuttaa. Muodollisesti oli, mutta käytännössä ei. Tähän mekin olemme tulleet. Meistä on myös kiinni, mihin olemme menossa.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka monessa kunnassa kunnanhallitus esittää valtuustolle neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä nyt esitetystä karttaharjoituksesta. Kuntalaisten on syytä olla tarkkana, sillä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toiminta osoittaa suoraan sen, mitä mieltä uudistuksesta kunnan päättäjät kyseisessä kunnassa todellisuudessa ovat. Puhua voi politiikassa ilmeisesti mitä vaan. Teot kuitenkin osoittavat todellisen mielipiteen. Tässä on todellisuustestin paikka.

Todellisuustesti tässä tapauksessa osoittaa tämänhetkisten kuntapäättäjien mielipiteen kuntalaisten kuulemisesta ja omasta näkemyksestään ehdotettuun kuntajakoon. Nyt kunnan asukkaalla on aidosti mahdollisuus saada sitä mitä tilaa seuraavissa kunnallisvaaleissa. Ei tarvitse ostaa "sikaa säkissä", kun on tiedossa kuntapäättäjien toiminnan kautta se, mitä mieltä he ovat kuntaliitoksista.

Olkaa tarkkana hyvät kuntalaiset, ja seuratkaa mitä asioita tulee valtuuston päätettäväksi. Voitte tehdä asiasta itsekin aloitteita niin yksin kuin porukallakin. Ottakaa yhteyttä kunnassa edustajiinne tai kunnanjohtajaan, että he ajaisivat kansanäänestyksen järjestämistä. Voitte myös tehdä kuntalain mukaisen kansanäänestysaloitteen. Kun aloitteen on allekirjoittanut vähintään 5% kunnan äänioikeutetuista kunnan asukkaista, on valtuuston viipymättä ratkaistava asia.


Pasi Kortesuo
Sallan Perussuomalaiset pj

Julkaistu 02.04.2012 klo 07:00