MIELIPITEET
Suuri häpeä
Omaishoitajia käytetään törkeästi hyväksi hyötymistarkoituksessa, sekä kuntien että valtion taholta. Se täyttää lähes ihmiskaupan tunnusmerkit.
Lupauksia on saatu taas ennen vaaleja omaishoitajien ns. palkkioiden parantamiseksi ja lakisääteisten vapaidenn järjestämiseksi, mutta eipä näy valoa putken päässä.

Laitoshoitopaikka maksaa kunnalle keskimäärin vuodessa n. 146.000 euroa.

Laitoshoitoa paremmasta omaishoidosta maksetaan omaishoitajalle tukea keskimäärin 6.000 euroa vuodessa. Omaishoitajan tuntipalkka jää alle yhden euron! Jotkut omaishoitajat eivät saa mitään muuta kuin arvostusta ja juhlapuheita.

Laitospaikan hinnan ja omaishoitajalle maksetun ns. korvauksen välisen erotuksen  140.000 euroa kunta pistää kuvaannollisesti omaan taskuunsa, silla omaishoitaja säästää sen kunnalle omalla uhrautumisellaan.

Tämä on omaistyövoiman hyväksikäyttöä, ja useimmiten vielä tämä omaishoitaja on itsekin sairas, joka ei ainakaan tekoa lievennä.

Valtiovaltakin haluaa edelleen riistää riistetyltä, eli ei luopunut omaishoidon tuen verotuksesta, joten omaishoitaja saa vain 3.600 euroa vuodessa ympärivuorokautisesta työstä, ilman yö- tai sunnuntailisiä.

Lakisääteisiä vapaapäiviä ei monikaan pysty pitämään, koska ei ole asiallista ja sopivaa laitospaikkaa, jossa asiakas pystytään hoitamaan omaishoitoa vastaavalla tavalla.

Vapaapäiväjärjestelyihin tuli ihan hyvältä kuulostava sijaishoitojärjestelmä, eli kunta palkkaa sijaisen kotiin omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Se näyttikin aluksi hyvältä ratkaisulta, mutta se oli vain kangastus, eli harhanäky tai luulo, sillä palkaksi sijaiselle oli määrätty vuorokaudessa 60 euroa miinus verot. Siitähän tulee jo tuntipalkaksi 2,5 euroa ilman mitään lisiä.

Onhan se toki paljon enemmän, mitä omaishoitajalle maksetaan, ja hoidettava joutuu lisäksi maksamaan omaishoitajan vapaapäivältä asiakasmaksun, joka sekin on suurempi kuin omaishoitajan korvaus samalta ajalta.

Mistähän tällaista halpatyövoimaa sijaishoitajaksi löytyy näin sitovaan ja vaativaan tehtävään, ja ihmetyttää mitä mieltä työsuojelutarkastaja on asiasta palkan osalta. Tarkoitus pyhittää keinot, eli näin saatiin näennäisesti vapaapäiväjärjestelyt lain mukaisiksi, vaikka niitä vapaapäiviä ei voi kuitenkaan pitää.

Tätä kuumaa perunaa on turha laittaa Kelan lautaselle selvitettäväksi, ennen kuin se on jäähdytetty.

Kelalla on ennestäänkin puurot ja vellit sekaisin, ja tätä asiaa ei saada kuntoon ennen kuin tehdään laki omaishoitajan tuntipalkan määrästä, ja sama koskee sijaishoitajaa.

Sen jälkeen on ihan sama kuka sen maksun hoitaa, sillaä pääasia on se, että omaishoitajille pitää saada ihmisarvoinen kohtelu, kun ollaan sivistysvaltiossa.

Omaishoitajat on jo vakuutettu, kuten henkilökohtaiset avustajat, mutta työterveyshuoltoa ei omaishoitajilla ole toisin kuten henkilökohtaisilla avustajilla, vaikka tekevät samaa työtä.

Tämä on aikapommi joka laukeaa, kun omaishoitajat ajetaan loppuun, eli silloin tarvitaan hoidettavalle ja hoitajalle laitospaikka. Se maksaakin jo vuodessa 292.000 euroa.

Siinä se säästö on pitkässä juoksussa, jos ei parannusta haluta.

Lisäksi tässä loukataan omaishoitajan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muihin nähden ja kohdellaan epäinhimillisesti ja ihmisarvoa loukkaavasti.

Toivon pikaista muutosta nykyiseen tilanteeseen.Yhteistyöterveisin
Omaishoitaja
Juhani Höylä

Julkaistu 18.04.2012 klo 09:44