MIELIPITEET
Vastuullista politiikkaa?
Harri Holkerin (kok.) hallitusohjelmassa vuonna 1987 sovittiin tietyistä talouspoliittisista uudistuksista (nk. hallittu rakennemuutos). Taustaideologiana oli Yhdysvalloista kopioitu yhtiövapauden oppi.

Opin päämääriin kuuluu taloudellisten rajoitusten purkaminen, globalisointi ja yhtiöiden korvausvelvollisuuden rajoittaminen. Yhtiöille vaaditaan lisää oikeuksia mutta vastuita pyritään vastaavasti vähentämään. Holkerin käynnistämä kampanja jatkuu edelleen Suomessa. Kampanjaa vetävät päähallituspuolueet (kok/sdp/kesk) ovat vain vaihdelleet.

Kuntauudistus on mainitun kampanjan ajankohtaisin ilmentymä. Talouden ja politiikan eliitti Suomessa ja Euroopassa pyrkii luomaan suurille yrityksille markkinoita. Mauri Pekkarinen (kesk.) aloitti suurkuntien hahmottamisen NUTS-ohjelmalla, Henna Virkkunen (kok.) jatkaa nyt Pekkarisen työtä. Kärjistäen kunnallinen demokratia on haitta globaaleille yrityksille. Kun kuntia on vähän, ja jos vielä kuntien toimintaa tullaan säätelemään keskusjohtoisesti Brysselistä, pelikenttä on täysin kapitalistien hallussa. EU on kehittynyt eurooppalaisten suuryritysten ja suurpääoman poliittiseksi instrumentiksi. EU ei ole kansanliike eikä demokratia. Kansalaisille yhtiövapauden ideologiaa ja EU:a myydään ja markkinoidaan ”Euroopan etuna” ja ”kansainvälisyytenä”. Kansalainen on tässä katsannossa kutistunut pelkäksi kuluttajaksi, jonka tulee iloita halvoista kiinalaisista tuotteista, edullisesta eteläamerikkalaisesta lihasta ja matalista asuntolainakoroista. Asuntojen hinnat ovat tosin nousseet rajusti asuntokuplan myötä.

Rakasta isänmaatamme ei kehitetä siten, että järjestetään muutamalle harvalle mahdollisuus rikastua satumaisesti ja jätetään muut odottamaan pöydältä mahdollisesti putoavia murusia. Rahaa kyllä tuotetaan ja raha liikkuu globaalitaloudessa, mutta työpaikkoja ei synny vastaavassa suhteessa. Varallisuus on keskittynyt ja keskittyy edelleen voimakkaasti.

Monet pk-yritykset vastustavat kuntauudistusta. Helsingin sanomissa (mielipide 30.3.2012 ) Erkki Pärssinen pääkaupunkiseudun yrittäjistä toteaa, että ”suuri yksikkö johtaisi pienet yritykset pääkaupunkiseudulla entistä vaihtoehdottomampaan ja vaikeampaan tilanteeseen monessa asiassa, kuten julkisten hankintojen kilpailuttamisessa”.

Valtio ja kunta on olemassa ensisijaisesti kansalaisia varten. Ihmisiä – kansalaisia – on puolustettava säälimätöntä, sivistymätöntä ja lyhytnäköistä ahneutta vastaan. On myös huolehdittava siitä, että kotimaiset pk-yrityksemme menestyvät. En väitä, etteikö kuntien toiminnassa ja kuntien välisessä yhteistyössä olisi kehitettävää, mutta hallituksen valitsema lähestymiskulma on väärä.

Vesa Kela
Vaasa

Julkaistu 02.05.2012 klo 07:00