MIELIPITEET
Tukikikkailua jo nuorella iällä
Tuoreiden tietojen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiistaina 15.5. pyytänyt poliittisilta nuorisojärjestöiltä ajantasaiset jäsenluettelot ja tiedot jäsenrekisterin muutoksista viime vuosina.
Lisäselvitystä vaativat mielestäni myös poliittisten nuorisojärjestöjen tekemät voitolliset tulokset avustusvarojen turvin. Lisäksi nuorisojärjestöjen aikomus lähteä mukaan emopuolueiden harrastamaan säätiökikkailuun on pysäytettävä aikaisessa vaiheessa. Esitän myös sitä, että jos OKM havaitsee poliittisten nuorisojärjestöjen jäsentiedoissa vääristelyä, niin liikaa maksetut tuet peritään takautuvasti myös edellisten vuosien osalta takaisin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain poliittisille nuorisojärjestöille avustuksia miljoonien eurojen edestä. Suurimpia tuen saajia ovat Kokoomuksen, SDP:n sekä Keskustan nuorisojärjestöt, jotka kukin saavat 500.000-700.000 euroa vuodessa. Vertailun vuoksi kerrottaneen, että Perussuomalaiset Nuoret saivat kahtena edellisenä vuonna tukea 15 000 euroa. Perussuomalaisten Nuorten osalta jäsentiedot ovat taatusti puhtaat, ja tuen määrä on jäsentä kohden alle 10 euroa.

Onko tukia haettu väärin perustein?

Tukien myöntämisperusteet ovat nykyisellään melko epäselvät. Perusteina mainitaan jäsenmäärä, sen kehitys, toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus jne. Näitä perusteita ei selvästikään noudateta. Tukia haetaan talousarvioon ja toimintakertomukseen pohjautuvalla hakemuksella. Käytännössä siis jokaisen euron tarve pitäisi olla perusteltu.

Edellä mainituista tukiperusteista ja hakutavoista poiketen on tullut julki hälyttävää tietoa jo poliittisten nuorisojärjestöjen tasolla tapahtuvasta verovarojen kähminnästä. Kokoomusnuoret tekivät vuonna 2010 noin 150.000 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen. Voidaan siis kyseenalaistaa se, onko jokainen haettu euro ollut tälle vuodelle perusteltu, ja onko tukea haettu liiallisin tai jopa valheellisin perustein?

Kokoomusnuoret perustelevat tulosta sillä, että he säästivät rahaa vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Perustelu on sikäli huono, koska tuet haetaan nimenomaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 ei ole voitu myöntää tukea vuonna 2011 järjestettävien vaalien kuluihin. Näin ollen kokoomusnuorten on siis täytynyt vuoden 2010 tukea hakiessaan perustella tuen tarve vääristellyin perustein.

Nuorijärjestöjen tukipaketti on avattava

Toinen julki tullut asia on demariopiskelijoiden (SONK) valheellisin perustein haettu tuki. Helsingin Sanomissa haastatellun SONK:n entinen pääsihteeri Mikko Sauli myöntää, että jäsenmäärät avustushakemuksissa olivat täysin tuulesta temmattuja, ja niissä oli jopa puolet ilmaa. Tämän tiedon vahvistaa nimettömänä pysyttelevä Demarinuorten ex-puheenjohtaja.

Tuet ovat ministeriön myöntämiä, eli veronmaksajilta kerättyjä varoja. Rahan kuppaus yhteiskunnalta on jatkunut vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä. Tukisummat ovat aivan liiallisia, jopa yli 50 euroa jäsentä kohden, ja niitä haetaan vääristellyin tiedoin. Vanhojen puolueiden nuorisojärjestöjen helmoissa on iät ja ajat kasvanut aloittelevia poliitikkoja, joiden oikeustaju on sumentunut jo aikaisessa vaiheessa. Sama meno on jatkunut vanhemmalla iällä, tästä hyvänä osoituksena on vaalirahasotku, sekä siinä annetut tuomiot.

Koko nuorisojärjestöjen tukipaketti on avattava. Tuet on jaettava selkein, faktoihin perustuvin perustein. Yksi tällainen peruste olisi suora verrannollisuus tukimäärän ja kansanedustajamäärän kesken. Lisäksi poliittisen nuorisojärjestöjen tukia voitaisiin leikata, ja siirtää tukivastuuta enemmän puolueille itselleen, jotka nekin saavat huomattavia summia valtiolta puoluetukena.

Ville Vähämäki
kansanedustaja (ps.)

Julkaistu 28.05.2012 klo 07:00