MIELIPITEET
Nyt on noussut kohu:
Vihreät hyväksyvät eutanasian. Se ei ollut ihan uusi yllätys, että heidän politiikkaansa kuuluu kaikenlainen vanhojen arvojen, myös ihmisarvon sortaminen. Puolue, joka arvostaa luontoa ja ekologisuutta, hyväksyykin nyt ihmisten tappamisen.

Eutanasia terminä tarkoittaa armokuolemaa. Tämä toimenpide hoidetaan sairaalassa joko passiivisesti tai aktiivisesti. Passiivisessa eutanasiassa potilaan hengissä pitävä hoito lopetetaan, mikä johtaa potilaan ennenaikaiseen (hoidetun potilaan elinaikaan verrattuna) kuolemaan. Aktiivisessa eutanasiassa potilas autetaan itsemurhaan, sillä hän ei itse ole enää siihen fyysisesti kykenevä. Toimenpide tehdään yleensä silloin, kun potilas kärsii äärimmäisiä kipuja, jotka edeltävät kuolemaa tai kun potilas sairastaa sairautta, joka tulee koitumaan hänen kohtalokseen kivuliaalla tavalla.

Mikä onkaan ongelma? Humaanisesta näkökulmasta katsoen heti ensimmäisenä nähdään ihmisarvon loukkaus. Tietyissä eutanasian tilanteissa potilas on kykenemätön itse tekemään päätöksiä, kun aivot eivät toimi. Hänen sukunsa voi päättää, annetaanko hänen kuolla. Tämä on erittäin loukkavaa ihmistä kohtaan. Elämä täällä planeetalla on ainoa elämä minkä täällä saat, ja sen jälkeinen riippuu muista asioista. Eutanasia on peruuttamaton muutos, joka saattaa aiheuttaa monille henkisiä vaurioita.

Jokainen lääkäri on vannonut hippokrateen valaan, jossa on seuraavanlainen kappale:

"Elintapoja koskevia ohjeita tulen käyttämään sairaiden hyväksi kykyni ja harkintani mukaan: tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi. En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita."

Eli jokainen lääkäri joka suorittaa eutanasian, rikkoo valaansa eikä enää ole lääkärin ammatin arvoinen. Varsinkin kohta, jossa luvataan olla antamatta myrkkyä kenellekään, on täysin aktiivisen eutanasian vastainen. Lääkärien tekemä vala edesauttaa ihmishenkeä pysymään elossa viimeiseen pisaraan asti, niin pitkään kuin mahdollista.

Vanhukset, jotka ovat sairaalassa kytkettynä heitä hengissä pitävään koneeseen, saattavat tuntea jopa häpeää siitä, että he kuluttavat yhteiskunnan resursseja Tämä on pöyristyttävää! Ihmiset, jotka olivat mukana rakentamassa yhteiskuntaamme, painostetaan ottamaan passiivinen eutanasia, koska sellainenkin on sallittua. Elämästä on saatava pitää kiinni niin kauan kuin mahdollista, eikä sen laadusta pidä lähteä tinkimään, sillä elämä on itseisarvo jolle ei voi asettaa erillistä asteikkoa.

Jos passiivinen eutanasia yleistyy entisestään, se voi ääritapauksessa johtaa siihen, että siitä tulee normaalikäytäntö, joka suoritetaan jokaiselle kuolevalle potilaalle, joka ei enää voi poistua sairaalasta. Tällaista siis kutsutaan utilitarismiksi; kun ihmisestä ei enää ole hyötyä yhteiskunnalle, hänet voidaan poistaa siitä. Tämä tulee tapahtumaan, jos eutanasian kysymystä ei oteta vakavasti.

Laissa, yleisessä moraalissa, YK:n laissa ja Raamatun kymmenessä käskyssä käsketään olla tappamatta. Aktiivinen eutanasia on itsemurhaan auttaminen, eli teknisesti murha, joka on toimitettu murhattavan tahdosta. Murha kuin murha, se on kiellettyä!


Daniel Kaartinen

Lemi

Perussuomalaiset Nuoret

Tuleva ehdokas kuntavaaleihin Lemillä


Julkaistu 07.06.2012 klo 15:06