MIELIPITEET
Liikkuva poliisi säilytettävä
Sisäministeri Räsänen on todennut, ettei liikkuvan poliisin säilyttämiseksi ole juurikaan vaihtoehtoja. Perussuomalaisten mielestä vaihtoehtona tulee nähdä nimenomaan liikkuvan poliisin säilyttäminen omana organisaationa ja valtion tulee budjetoida sille riittävät taloudelliset resurssit.

Liikkuvan poliisin erikoisosaamista tuetaan parhaiten omalla organisaatiolla ja johtamisella. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite harmaan talouden torjunnasta, jossa liikkuvalla poliisilla on merkittävä tehtävä. On harhaa luoda kuvaa, että liikkuvan poliisin tehtävä on pelkästään liikennevalvontaa, kun se toimii myös harmaan talouden torjunnan ja tutkimisen lisäksi merkittävästi esimerkiksi tukipartiona hälytystehtävissä.

Hallitusohjelmakirjaus tavoittelee Suomesta Euroopan turvallisinta maata. Tämä ei onnistu ilman riittäviä resursointia. Meillä ei ole varaa antaa rikollisuuden levitä teillemme ja teitämme pitkin. Jo entuudestaan niukkenevat poliisin määrärahat ovat uhka sisäiselle turvallisuudelle ja varsinkin, jos liikkuva poliisi lakkautetaan. 

Perussuomalaisten näkemys on, ettei poliisin voimavaroja pidä tiukkaan taloustilanteeseen vedoten heikentää tasosta, joka jo lähtökohtaisesti on liian alhainen. Odotettavissa oleva taantuma saattaa synnyttää levottomuutta ja rikollisuuden kasvua. Sitä varten pitää olla riittävät valmiudet ja tarvittaessa puututtava etupainotteisesti.

Pirkko Mattila 

Julkaistu 20.09.2012 klo 14:04