MIELIPITEET
Vanhuksista uusi rahasampo
Tuotteistaminen ja ulkoistaminen ovat ajan termejä kunnan päätöksissä ja toiminnassa. Valitettavasti tämä koskee myös vanhuksia. Ikä-ihmisestä on tullut tuote, kauppatavaraa. Laitos- ja palveluasuntopaikat ulkoistetaan niille, jotka edullisimmin vanhuksia hoitavat.

Tämän suunnan on myös Hämeenlinna ottamassa. Vanhusten asumiseen keskittyviä yrityksiä on tulossa useita Hämeenlinnaan. Nämä yritykset ovat nopeasti kasvavia suuria voittoja tekeviä yrityksiä. Ne ovat myös kiinnostavia sijoittajien kaupankäynnin kohteita. Näissä yrityksissä ikä-ihminen on todellakin tuote, jonka avulla pyritään tekemään mahdollisimman suurta voittoa. Onko toiminta eettistä?
  Eihän yrityksiä voi moittia hyvästä liikeideasta. Ennemminkin voi kysyä, ovatko kunnan ratkaisut eettisiä, kun antavat apua ja turvaa tarvitsevat vanhukset näiden yritysten pelinappuloiksi ostamalla paikkoja niille vanhuksille, jotka eivät siihen itse varojensa vähyyden vuoksi kykene. Miten vanhuksille käy, kun yritys myydään? Entä mistä kuluja vähennetään, kun yritys ei ole tuottanut tarpeeksi voittoa ja sijoittajat vaativat voittotavoitteen täyttymistä?
  Kunnan omien palveluiden vähentäminen on hyvin lyhytnäköistä toimintaa ja siitä saatujen säästöjen saaminen on  kyseenalaista. Tekeväthän kunnalle ostopalveluita tarjoavat yritykset vielä hyvää voittoa kunnalta saamistaan maksuista!

Marianne Koivisto
Ikä-ihmisten lautakunnan jäsen
Hämeenlinna

Julkaistu 04.06.2009 klo 09:39