MIELIPITEET
Ilmastonmuutos keppihevosena
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä tai toimikunta esittää kaiken kaikkiaan 125 kpl erilaisia ehdotuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yhtenä ehdotuksena on työmatka-autoilun muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi. Ja miten? Yhtenä lääkkeenä, poistamalla työmatka-autoilun verovähennysoikeus! Täysin älytön ajatus. Tyrmään sen heti tuoreeltaan.

  Ensin halutaan, että suomalaiset liikkuvat työn perässä ja varsinkin sitä ns. kohtaanto-ongelmaa halutaan tällä tavoin osaltaan vähentää. Siis, että työ ja sen tekijä eivät kohtaa. Nyt sitten oltaisiin kiristämässä juuri sieltä!
  Ympäristö on yhteinen ja niin myös sen ongelmat. Autoilu rasittaa, sen on totta. Mutta mietitäänpä nyt hieman. Suomen rooli maailman ympäristöongelmien ratkaisemisessa on minimaalinen. Jos täällä halutaan, että ihmiset ottavat työtä vastaan hieman kauempana kotoaan, niin verovähennysoikeus on hyvä ja oikea tapa tukea tätä. Siihen ei pidä puuttua muka ympäristöystävällisyyteen vetoamalla.
Tällaisella politiikalla halutaan ajaa kaikki asumaan kaupunkeihin ja maaseutu jää vain lomailu- ja virkistyskäyttöön. Eli viesti on se, että asukaa siellä missä ovat työpaikatkin. Se tarkoittaisi sitä, että suuri osa Suomea olisi asumatonta.
  Suomi ja sen päättäjät ovat etunenässä hyväksymässä suomalaisille mitä ihmeellisimpiä rajoituksia, kieltoja ja kustannuksia ilmastonmuutokseen vedoten Suomen pitäisi kulkea ensimmäisten joukossa lopettamassa hehkulamppujen käyttäminen, rajoittamassa yksityistä liikennettä ja saastuttavia tehtaita. Tehdään sitten niin. Mitä sitten tapahtuu? Seuraavatko muut Suomen esimerkkiä? Kiina, Intia, Yhdysvallat, Venäjä jne. Näiden maiden rooli ja esimerkki sekä käytännön tehtävät ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ovat ne, joilla on jotakin merkitystä. Ja kovin vähän niitä on tehty.
  Ympäristön suojelemisen nimissä tehdään aivan samanlaisia ylilyöntejä kuin erilaisten uskontojenkin. Ei meidän pidä silti niihin kaikkiin suostua ja hyväksyä. Realismia on se, että Suomessa täytyy elääkseen tehdä työtä ja se työpaikka on kovin harvoin seinänaapurissa. Jonkinlaisella kulkuvälineellä sinne työpaikalle on mentävä. Julkinen liikenne ei kovin hyvin palvele esim. vuorotyötä tekeviä. Heille onkin oma auto monesti aivan välttämätön.
  Suomi on pitkien välimatkojen maa. Sekin puoltaa verovähennysoikeuden säilyttämistä. Toivon haihattelun sijaan realismin voittavan, tässäkin asiassa.

Ystävällisin terveisin,
Jari Lindström (ps.)
varapuheenjohtaja, kymen piiri
kaupunginvaltuutettu, Kouvola

Julkaistu 31.07.2009 klo 17:00