MIELIPITEET
Valtiovallan tulisi estää lankaverkon purkaminen maaseudulla

Sähköisten palvelujen tarve tulee lisääntymään lähivuosina. Tämä edellyttää, että on olemassa verkosto jossa on riittävästi kapasiteettia lisääntyvän tarpeen tyydyttämiseksi. Tätä ei voida saada langattomalla nykytekniikalla ainakaan kohtuulliseen hintaan. Lankaverkkoihin pitäisi purkamisen sijasta investoida lisää, jotta maaseudun ihmisillä olisi mahdollisuudet siellä asua ja harjoittaa yritystoimintaa. Tämä edellyttää taajama-alueiden ulkopuolella asuville mahdollisuuksia hyödyntää ja käyttää lisääntyviä sähköisiä palveluja entistä enemmän.
Tämä edellyttää valtiovallan mukaan tulemista, jotta tämä voisi tältä osin toteutua käyttäjille kohtuullisella hintatasolla. Lankaverkon purkaminen ja sähköisten palvelumahdollisuuksien alasajo on omiaan autioittamaan yhä lisääntyvässä määrin maaseutua, joka tulisi säilyttää asuttuna jo maanpuolustuksellistakin syistä.
Mikäli Sonera toteuttaa lankaverkon poistamisen, vaatimukseksi tulee asettaa lankaverkkoa vastaavat puhelinpalvelut ilman, että siitä aiheutuu puhelimen käyttäjille lisäkustannuksia. Tämä edellyttää, että Sonera hankkii ja kustantaa antenni- ym. laitteet ja lankapuhelinta vastaavan pöytämallisen gsm-puhelimen ilman käyttäjille aiheutuvia kustannuksia.
Suomen valtion tulisi ostaa Soneralta takaisin itse rakentamansa kiinteä puhelinverkko taatakseen sen avulla kiinteät puhelinverkkoyhteydet myös maaseudun harvaanasutuille seuduille. Lankaverkon ostettuaan valtio voisi ottaa sen hoitaakseen ja vuokrata verkkoa vaikka Soneralle tai jollekin muulle operaattorille.

Leo Koukku

Julkaistu 24.09.2008 klo 07:50
Kirjoittaja: Leo Koukku